måndag 13 december 2010

Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet

Leif Karlsson

VANSINNE Nu är det återigen dags för Leif "Abd al Haqq Kielan" Karlsson att njuta sina femton minuter i rampljuset. Han omhuldas av massmedia som vore han ett orakel inom islam, och under dessa dagar sitter han med som expert i Agenda, chattar på våra största dagstidningar, kråmar sig i morgonsoffor etc.

Han är helt enkelt medias mysmuslim som tidningarna använder sig av för att övertyga medborgarna om islams förträfflighet.

Leif Karlsson konverterade till islam år 1984, och valde då att kalla sig Abd al Haqq Kielan. Han verkar som imam vid moskén i Eskilstuna och Islamiska föreningen i Stockholm. Han är dessutom ordförande i Svensk Islamiska Samfundet. Därmed erhåller han och hans organisationer stora statsbidrag, dvs. vi betalar alla till Leifs lön.

Leif menar att en av hans viktigaste uppgifter är att integrera islam i det svenska samhället.

Men vill vi att Leifs syn på jämställdhet ska integreras i samhället?

Uppmaning till Sveriges tidnings- och TV-redaktioner: vänligen ta del av Leifs syn på jämlikhet och homosexualitet, så bör ni få uppslag till adekvata frågor att ställa till Leif istället för att smeka honom medhårs under nästa intervju.

Intervjun gjordes av journalisten Susanne Scheibe för blott ett fåtal år sedan, och belyser väldigt väl Leifs syn på homosexuella och kvinnors rätt i samhället.

Handen på hjärtat, skulle någon redaktion i hela landet bjudit in en sådan mörkerfigur till en TV-studio som varandes "expert" om han inte varit muslim och imam?

Journalistens frågor till Leif är skrivna i kursiv stil. PI har lagt in frågor och svar under respektive rubrik, men har ej ändrat i texten.

Leif om homosexuella:

Jag förstår inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det är inte tillåtet att ha fyra fruar. Jag har synnerligen svårt att förstå homoäktenskap.

Leif om kvinnor:

Vad anser du om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet?

Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej, svarar Abd al Haqq Kielan med en tydlig skärpa i rösten.

Vi hälsar utan att ta i hand; en muslimsk man hälsar aldrig på en kvinna genom handskakning.

På frågor om olika kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rätt i samhället blir svaren att han inte känner till dem, eller "jag vill inte tycka på papper".

Vad tycker imam Abd al Haqq Kielan om kvinnor som vill arbeta och förverkliga sig själva i yrkeslivet?

En muslimsk kvinna har inget emot att inte arbeta om hon är starkt troende. Mannen är ute och sliter och släpar och det är kvinnan som sköter hemmet, säger Abd al Haqq med eftertryck.

Det är en fördel för mannen om kvinnan har en utbildning, eftersom det gynnar barnen om deras mamma är allmänbildad. Men det är föräldrarna som ska ordna att kvinnan får en utbildning före äktenskapet.

Vad har kvinnan för roll inom familjen, anser du?

Hennes roll är inte i första hand att behaga mannen, men hon har fina kläder under sina döljande tyger, säger han men ett leende. Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen. Den tar mannen hand om.

Jag har tidigare under dagen besökt en moské och funderar över varför kvinnorna måste be längst bak i bönsalen?

Det finns ingen skillnad i värde mellan man och kvinna men en muslimsk man måste på olika sätt skydda sig från att bli okoncentrerad. Kvinnorna ber därför längst bak i moskén. En man kan inte ligga och be med en kvinna framför sig.

Men då ligger ju kvinnorna bakom er, konstaterar jag lite naivt.

Män ser inte lika frestande ut för kvinnan, svarar han bestämt.

Leif om äktenskapet:

Äktenskapet inom islam är inte baserat på kärlek. Hur ska man kunna bli kär när kvinnan alltid slår ned blicken hela tiden i kontakter med det manliga könet? säger han och skrattar till.

Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med, men kärleken kan ofta uppstå inom äktenskapet.

Vid val av fru går man efter likhetsprincipen, vilket innebär att båda parter har så mycket likheter som möjligt i bakgrunden, för att förstärka sin egen position. Kvinnan har alltså rätt att fortsätta det liv hon hade innan giftermålet; har hon levt i lyx kan hon inte gifta sig med en gatsopare.

Om ett äktenskapsbrott begås av en kvinna inom islam, hur ser du på det?

Det är ett oerhört brott!

Leif om sina egna döttrar:

Han har själv konverterat men inte lyckats få alla sina döttrar att bekänna den islamska tron. Abd al Haqq Kielan hade helst velat utse deras män.

Jag kan inte göra så mycket åt dem nu, tyvärr. Mina döttrar sköter själva sina svenska liv, säger han uppgivet. Men skulle jag välja åt dem blev det svårt, det är inte lätt att hitta bra män.

Vi antar att de var muslimer, men ändå valde en “icke muslimsk man”, hur skulle du reagera då?

Negativt, det skulle innebära att de lämnade islam och då skulle vi förlora kontakten. Det blir automatiskt en barriär emellan, säger han och slår ut med händerna för att understryka vad han menar.

Leif om bärandet av slöja:

Slöjan är en muslimsk handling och det är en synd att inte bära slöja. Om nu samhället tvingar kvinnorna att inte använda slöja blir det lättare att förstå att de vill offra den, säger imam Abd al Haqq Kielan. Slöjan är en nödvändighet inom islam, men vi dömer inte flickor.

Leif fick naturligtvis kritik efter denna intervju. Två år efter att intervjun publicerats, svarade han på kritiken i Kyrkans tidning och menade att artikeln i paraplyprojektet gav en orättvis bild. Journalisten hävdar med emfas att hon återgav Leifs svar ordagrant.

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som är berättigade till statligt stöd. I lagen om stöd till trossamfund 3 § redovisas förutsättningarna för statsbidrag:

Trossamfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, vara stabilt och ha egen livskraft.

Uppfyller Leifs åsikter kravet om att stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på?

Bedöm själva.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt