tisdag 9 mars 2010

Media mörkar invandrares hatbrott - Del 1-2

Video:Judar trakasseras i Malmö och muslimer i Södertälje. Varför så tyst i samhällsdebatten när förövarna inte tycks vara svenska högerextremister?

Sändes i Aktuellt 2010-03-08