onsdag 7 oktober 2009

Janne Josefsson summerar invandringen. Del 2 av 2(OBS: läs texten)"...-Medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade..."(!)

Detta ovanligt frispråkiga program gick på SVT den 23:e oktober 2007.

I del 2 ser vi ser bl a inslag om SFI-fusk och en ny debatt mellan Bert Karlsson och Bengt Westerberg.

---------------------------------------- -------

Här några citat av Janne Josefsson om journalisternas svek mot det svenska folket:

källa: http://hd.se/mer/2008/02/10/mannen-ba...

- "...Flykting och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det..."


- "...Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare..."

- "...Jag jobbade på Sveriges Radio från mitten av 70-talet och det var fantastiskt. Men jag var med om att man svartlistade folk. De som ville föra ett resonemang om flyktingmottagning var rasister. Var man emot dagis var man en fascist. Det var skrämmande..."

- "...Journalistskolan kallades för Kommunistskolan på den tiden. 68-andan var levande och studenterna hade inte sällan politiska bevekelsegrunder för sitt yrkesval. Det fanns något otäckt i det..."

Intressanta citat, Eller hur?

---------------------------------------- -------

Journalisten Gunnar Sandelin om invandringen och svensk journalistik i Dagens Nyheter, april 2008:

källa:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.js...

Vart är vi på väg egentligen?