fredag 26 februari 2010

Dagens Nyheter och massinvandringen

Video:Dagens Nyheter och massinvandringen

Att DN är en av Sveriges främsta språkrör för mångkultur känner många till.

De skriver ofta artiklar om invandring, flyktingmottagande och annat som är relaterat till förstörelsen av Sverige.

Dagens Nyheter är en tidning som gör allt för att påskynda massinvandringen.

När DN upptäcker att vissa kommuner körts i botten både ekonomiskt och demografiskt vill de sprida ut problemen till ännu fler relativt oförstörda kommuner.

Den 25 februari visade de en grafik över hur flyktingmottagandet såg ut i Stockholm län. Det visade sig att 26 kommuner tar emot 75 procent av länets flyktingar.

Det brukar ju heta att invandringen är berikande och att invandrarna gör Sverige bättre. Men likväl ha varenda kommun som tagit emot stora grupper invandrare stora problem.
Brottsligheten ökar, otryggheten ökar, ekonomin försämras och förslumningen ökar. Svenskarna flyr och föredrar att bosätta sig i svenska områden.

När DN nu beskriver att Stockholm är en mer segregerad stad än andra europeiska städer, bottnar det i en vilja att öka integrationen.

Det innebär i praktiken att oförstörda svenska områden också ska tvingas ta emot flyktingar.

Integration är i detta sammanhang enbart något negativt, något vi inte ska ha i Sverige eftersom det i praktiken innebär mjukt folkmord.

Systematisk införsel av etniska främlingar i helsvenska områden är ett hot, inte en tillgång.

Varje gång någon säger att vi ska förbättra integrationen så måste man hissa varningsflagg. Vi ska varken ha massinvandring eller integration.

Vi ska istället avveckla mångkulturen och återsända alla som kommit hit under falska förespeglingar och som varken vill eller kan bli en del av vårt svenska samhälle.

När DN publicerade artikeln kom över 600 kommentarer varav de flesta uttryckte sitt ogillande över massinvandringen.

Eftersom DN inte accepterar kritik mot invandringspolitiken stängde de av kommentarsfältet.

Men det kommer inte att hjälpa. Dagens Dumheter är ett bättre namn på tidningen, som gått i spetsen för att förstöra Sverige.

Vi som ogillar invandringspolitiken kommer att rösta in Sverigedemokraterna i riksdagen.

OAVSETT VAD DN TYCKER OM DET!

Massinvandring Nej tack!
Integration Nej tack!
Invandringsstopp Ja tack!
Repatriering - Ja tack!

Fria Nyheter:
http://frianyheter.wordpress.com/

Politiskt inkorrekt
politisktinkorrekt.info/

Fria Tider:
http://www.friatider.se/

Sverigedemokraterna:
http://sverigedemokraterna.se/