torsdag 25 februari 2010

Liberala värderingar vs. traditionella värderingar - SR-program, 2010

Video:Liberala värderingar vs. traditionella värderingar. SR-program om Fadime Sahindal, 2010.
SR repportern Katarina Gunnarsson granskar muslimer: http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?pr...