onsdag 3 februari 2010

(SD) fick 45 procent i tv-mätning. Sedan stoppade tv4 mätningen.flv

Video:TV4 och Kanal 5 har stoppat en opinionsmätning i kanalernas text-tv. Anledningen var att Sverigedemokraterna fick ett oproportionerligt stort antal röster - över 45 procent.