tisdag 15 september 2009

Kackerlackorna har tagit sig till RosengårdsskolanKackerlackorna har tagit sig till Rosengårdsskolan

Rosengårdsskolan har problem med kackerlackor. Skadedjursbekämpningsföretag har tillkallats och inlett sanering.

Vi upptäckte kackerlackorna när vi kom tillbaka från semestern. Det handlar kanske om ett tjugotal djur. Men vi har sett dem på flera ställen, säger Rosengårdsskolans biträdande rektor Marie Wennberg.

Anticimex har tillkallats och redan varit här två gånger och lagt ut bekämpningsmedel. Jag har gått ut till samtlig personal med information om det.

Många elever kommer från de vanskötta fastigheterna i Herrgården, som är invaderade av ohyra. Herrgården ligger 150 meter från skolan och rektorns briljanta insikt är att kackerlackorna måste ha kommit via ungarnas skolväskor..

Källa: http://politisktinkorrekt.wordpress.c...