tisdag 15 september 2009

Multikulturellt Facit - Vitbok om ett landsförräderi. Snart en sanningskommission om politikerna.Till Weine Bergs blog, en av vitbokens initiativtagare:
www.rakryggad.nu

Till Jan Millds hemsida:
www.bgf.nu

På internet ökar trycket för upprättande av en sanningskommission om det pågående landsförräderiet. Makthavarnas omvandling av det harmoniska och välfungerande Sverige till ett mångkulturellt - i praktiken multietniskt - kaos, har väckt starka känslor hos en växande majoritet av svenska folket. Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en Vitbok som underlag för en kommande sanningskommission. Enskilda Sverige- och svenskvänner har också tagit initiativ till finansierandet av upptryckning och distribution av vitboken.

Exit Folkhemssverige, nu som PDF tidning online.
http://snaphanen.dk/2008/10/06/exit-f...
Till författarens blog:
http://exitsverige.blogspot.com/2007/...

Intervju med författaren Lars Jansson som skrev boken "Mångkultur eller välfärd". http://www.bgf.nu/nr/04/2/ljintervju....
Finns på Jan Millds hemsida.

Läs följande bloggar som är bland de mest lästa politiska bloggarna i Sverige.

De har två saker gemensamt.

1. De skriver om hur verkligheten ser ut i Sverige vilket inte reflekteras i de stora media. De skriver ärligt om massvåldet, invandrarvåldet och de negativa konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen. De talar om vilka som ligger bakom det mesta av massvaldet, de ljuger inte. Tidningarna antyder att svenskar ligger bakom nästan all grov våldsbrotttslighet. Det är inte sant, invandrarna ligger bakom det mesta.

2. De flesta av dem har stoppas av tidningarnas politiska kommisarier, de är förbjudna att länkas till de stora tidningarnas artiklar via Twingly. De stora media vill inte spida de sanningar om hur Sverige ser ut och tidningarna bedriver därmed censur mot den information som skrivs i bloggarna. Tidningarna länkar bara till banala ickepolitiska bloggar eller vänsterbloggar som håller med tidningarnas politiska agenda.

Därför är det viktigt att sprida information om hur Sverige verkligen ser ut. Läs bloggarna och sluta köpa de stora tidningarna. De ljuger och censurerar, hjälp inte tidningarna, betala inte för deras lögner. Läs gratisversionen online, men lita inte på dem. Analysera kritiskt vad som skrivs och gå till bloggare jämför sanningen, skillnaden är skrämmande. Fakta och viktig information får ni hos bloggarna, statligt kontrollerad media undanhåller avsiktigt nästan all viktig information.
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/
http://frianyheter.wordpress.com/
http://natverkmotpk.blogspot.com/
http://imittsverige.blogspot.com/
http://thoralfalfsson.webblogg.se/
http://robsten.blogspot.com/
http://everykindapeople.blogspot.com/
http://www.rakryggad.blogspot.com/
http://jihadimalmo.blogspot.com/
http://www.klaric.se/
http://antiism.wordpress.com/
http://affes.wordpress.com/
http://www.rebell.dk/
http://tankesmedjanfeminix.blogspot.com/
http://www.svenskmedia.blogspot.com/