fredag 25 september 2009

Svensk statsmedia vägrar tillåta fri debatt, förnedrar oliktänkande och hemlighåller nyheter.Sveriges statsmedia visar tydliga tecken på en tystnadplikt i viktiga frågor. Statens media har i stort sett ett totalforbud på fri och öppen debatt och en fri nyhetsrapportering.

Deras arbetsmetoder går ut på att misstänkliggora politiska fiender, ljuga om dem och se till att de framställs i värsta tänkbara dager.