onsdag 23 september 2009

Webbside-version av Nätverk mot politisk korrekthet

Hela och enda avsikten med "Nätverk mot politisk korrekthet" har alltid varit att samla ihop alla de bästa och mest högkvalitativa inläggen i kampen mot den Svenska politiska korrektheten från Sveriges alla bloggare, i ett enda RSS-feed där de smidigt, snabbt och effektivt kan läsas av alla som är intresserade. Detta utan att för den skull på något sätt dra fokus bort från de ingående skribenterna och deras egna respektive bloggar.

Av denna anledning har nätverket enbart bestått av ett RSS-feed, där alla inlägg löpande samlas och sprids till läsarna, medan de enskilda inläggens länkar fortfarande alltid pekar tillbaka på de enskilda skribenternas egna bloggar. Adressen till detta samlings-feed är som följer, och är den som rekommenderas för alla som vill läsa nätverkets inlägg via RSS-feed (vilket verkligen rekommenderas framför att läsa det direkt från en webbsida/"blogg", i fallet med alla bloggar, oavsett ämne):

http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=44cb9c44459be95ede66046e5d8ba778&_render=rss

Det har dock på sistone uppdagats (vilket även länge har varit min starka misstanke) att en väldigt stor majoritet av svenska folket inte har en aning om vad ett RSS-feed är, eller hur man använder det, och därmed alltså regelmässigt enbart läser sina bloggnyheter direkt från de olika "webbside-versioner" av bloggen som de publiceras på. Att nätverket inte haft en sådan webbside-version har därmed haft en extremt negativ inverkan på storleken av dess potentiella läsekrets.

För att undvika att förlora en stor andel av alla potentiella läsare har det därför nu satts upp även en webbside-version av Nätverk mot politisk korrekthet, d.v.s. "en vanlig blogg" som många skulle kalla det. Alla inlägg i denna är ännu tydligare än i samlingsfeedet utmärkta med sitt ursprung hos de respektive bloggar som inläggen egentligen kommer ifrån.

Avsikten med nätverket har som sagt aldrig varit att stjäla någon uppmärksamhet från de enskilda bloggar som ingår i nätverket, utan snarare enbart att sprida deras högkvalitativa och viktiga alster till en så stor skara läsare som möjligt, på effektivast möjliga sätt. Den nya webbside-versionen av nätverket är enbart ett (tyvärr uppenbarligen till synes nödvändigt) sätt att maximera denna effekt, och kan nu återfinnas på följande adress:

http://natverkmotpk.blogspot.com

Det ursprungliga och centrala samlingsfeedet kommer dock alltid uppdateras snabbare, och vara det som rekommenderas att prenumereras på från informationen på webbside-versionen också!

Slutligen, en ytterligare effekt av denna nya parallella webbside-version av Nätverk mot politisk korrekthet är att alla de inlägg som ingår i nätverkets samlingsblogg kommer få dubbla Twingly-länkar (och andra motsvarande bakåtlänkar) i de artiklar de kommenterar, en länk till ursprungsinlägget på dess egen blogg, och en länk till motsvarande inlägg på nätverkets samlingsblogg. Jag hoppas att ingen har alltför mycket emot detta, då det i slutänden enbart kommer resultera i fler läsare för alla ingående bloggar, och viktigast av allt, en maximering av spridandet av vårt gemensamma budskap!

Kom dessutom ihåg att så fort de läsare som lockats av bakåtlänkarna till webbside-versionen av samlingsbloggen börjar prenumerera på samlingsfeedet, så kommer de återigen dirigeras direkt till er egen blogg för alla era inlägg, precis som det alltid har varit och alltid kommer fortsätta vara!