lördag 26 september 2009

Another attempted murder on a Swedish nationalist (February 2009)Mr Erik Almqvist, chairman of Sweden Democrats youth section (SDU), were nearly killed in February 12, 2009.

Swedish politicians in the parliament accept that muslims will take over Sweden. The third largest language in Sweden is now Arabic.

----

Svenska politiker struntar fullkomligt i vad som kommer att hända med Sverige i framtiden. Det enda de bekymrar sig över är att de får sina höga löner och stora förmåner.

Att Sverige har över en halv miljon muslimer och att arabiska är det tredje största språket bekymrar inte dem.

Att den svenska nativiteten är så låg att landet kan kollapsa enbart av den anledningen bekymrar inte dem.

Deras viktiga problem tycks vara att försöka hitta så många u-landsmänniskor som möjligt och övertala dem att komma hit.

Annan viktig fråga för dem är att tillfredsställa de muslimska kravmaskinerna och se till att det byggs så många moskéer som möjligt.

Alla etniska främlingar ska få det så bra som möjligt i Sverige, medan de etniska svenskarna helst ska stupa så snart som möjligt, stupa av skattetyngder, politiskt förtryck, ökad brottslighet och annat elände som sprider i samhället.

Svenskarna blir först i minoritet, kanske ca år 2040, och sedan tynar resten bort i rasblandning eller brist på ättlingar.

Det är ett verkligt scenario om utvecklingen fortsätter.

AKTIVERA DIG!
Svenskarna måste nu aktivera sig för att komma tillrätta med eländet i Sverige. De nuvarande politikerna måste få en enkel biljett ut ur riksdagen och nya måste väljas in.

Spillrorna av det land de förstört så länge måste sedan lappas ihop. Flertalet människor från främmande kulturer som fått uppehållstillstånd här, trots att de inte borde ha det, måste återsändas.

Eftersom brottsutvecklingen accelererar mycket snabbt måste vi svenskar parallellt med de nya politikerna bilda medborgargarden i varenda kommun för att upprätthålla ordningen.

FAMILJEPOLITIKEN
En viktig och akut fråga är också att få ordning på familjepolitiken, så att fler sunda familjer bildas och fler svenska barn föds.

LÄNK TILL SD TELEVISION:
http://www.youtube.com/user/SDTelevision

Andra länkar:
http://www.sverigedemokraterna.se
http://www.ungsvensk.se