söndag 12 september 2010

Insändare: Etikprofessorn har tänkt till

[INSÄNDARE] Det är uppseendeväckande med vilken kraft det förestående allmänna valet kan förmå vissa personer att röra upp sump och dynga i ankdammen Sverige. Frågan är om inte professorn Martin Peterson hittills nått längst (och djupast) därmed.

I en debattartikel i Expressen 10 september 2010 ger han de nuvarande riksdagspartierna direkta råd hur de genom olika omröstningstrix  skall kunna manipulera väljarnas val och beröva Sverigedemokraterna (SD) allt inflytande, om nu partiet kommer in i riksdagen. Han föreslår att informella "antipartier" bildas mellan de två huvudblocken; en del ledamöter skall sättas av särskilt för att rösta emot SD, oavsett vad de egentligen tycker i frågan. På så sätt, utbrister professorn förnöjt, "stoppar vi effektivt SD från allt politiskt inflytande – för alltid".

Professor Peterson anser inte att hans förslag är odemokratiskt på något vis: SD:s representanter får ju "i god demokratisk ordning även i fortsättningen framföra sina främlingsfientliga åsikter — från riksdagens talarstol", skrockar han. Och vidare; professorn har mer tankegods att komma med: "Eftersom 95 procent av Sveriges befolkning inte stöder SD är det inte odemokratiskt att inte låta de 5 procent som gör det vara med och påverka besluten". Varför, i så fall, inte samma manipulationer skulle tillämpas också när det gäller de andra småpartierna kring 5-procentsstrecket (c, fp, kd, mp och v), får vi däremot inte veta.

Martin Petersons kompetensområde? Jo, han är professor i filosofi med inriktning mot bl.a. etik (!). Nästa fråga blir: Ställs det inga krav alls för att få inneha en professur? Uppenbarligen inte. Det är Martin Peterson ett beklämmande bevis för.

WargentinUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter