fredag 24 september 2010

Rättelse om hur tillsättning av nämndemän fungerar

INKOMPETENT MASSMEDIA Sedan det stod klart att SD kommit in i riksdagen, trots alla fula anti SD-kampanjer, laddade massmedia om och siktar nu in sig på om SD är lämpliga att ingå som nämndemän i bland annat Migrationsdomstolarna. Något som retat upp Merit Wager, som framhåller att medias utspel om hur det går till med tillsättningen är felaktig.

Media skriver:

Kommande asylärenden hotas bli felaktiga

Partiets inträde medger att man får nominera fler nämndemän. Detta även till förvaltningsdomstolar, exempelvis Migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö och består av en domare samt tre nämndemän vardera under förhandlingarna. Förre överåklagaren Sven-Erik Alhem varnar nu för att det skulle kunna leda till ett minskat förtroende för domstolarna och hävdar närmast att SD-valda kommer att besluta efter sin ideologiska övertygelse. Han säger sig samtidigt inte ha några bevis eller sett några konkreta exempel där personer missgynnats i rättssystemet. Men menar att blotta misstanken är farlig för förtroendet. På Nämndemännens riksförbund tror man inte att det finns anledning att vara orolig.

– Det här är ju ingen ny situation, vi har haft alla möjliga partier under åren. Som nämndeman tar man av sig politikerhatten, det finns inte utrymme för egna filosofier. Något annat finns inte, säger kansliansvarig Catarina Ingvarsson.

Merit Wager:

Det är skrämmande vilken okunnighet som råder bland journalister som bland annat har till uppgift att rapportera och informera om viktiga samhällsfrågor! Och när en börjar och ger felaktig information så hakar alla andra på.

Hon kontaktade därför Lars- Gunnar Lundh, f.d. rådman och under sex år ansvarig för frågor om nämndemän i Justitiedepartementet, om hur det verkligen förhåller sig. Lundh berättar:

Läser i olika medier om oro för att nämndemän från SD nu ska väljas in efter deras lyckade val. Ingenting kan vara mer fel än påståenden av detta slag som ytterst bottnar i att kommun- och landstingsfullmäktige i grunden har missuppfattat vilka som kan/ska väljas till nämndemän.

I lagen, rättegångsbalkens 4 kap., talas inte om att det är politisk aktiva som ska väljas till nämndemän. Det enda som ska utföras är att nämndemän ska väljas av dessa organ. Det står inget om vilka som ska väljas. Nämndeman är inte ett politiskt uppdrag utan ett samhällsuppdrag utan anknytning till politiska partier. Allt annat vore i sig skrämmande!

Orsaken till att i princip alla kommuner och landsting väljer politiskt aktiva är att de "tror" att det ska så vara. Inget kan vara mer fel och anledningen till att de har det uppdraget är, att det fanns inga andra lokala myndigheter när bestämmelserna tillkom. Så om man vill undvika SD som nämndemän och andra mer eller mindre inkompetenta politiker från alla partier så är det nu ett utmärkt tillfälle för fullmäktige över hela landet att välja rediga människor från alla samhällskategorier med eller utan politisk bakgrund

Lars-Gunnar Lundh, f.d. rådman och under sex år ansvarig för frågor om nämndemän i Justitiedepartementet, om hur det verkligen förhåller sig.

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt