fredag 3 september 2010

Medial upprördhet över utvisning av familj

UMEÅ Tidningen Västerbottens-Kuriren visar sedvanlig politiskt korrekt upprördhet inför faktumet att Manal och hennes två döttrar nu skall utvisas efter att ha levt som illegala invandrare i i Umeå i fyra år. Samtliga familjens överklagningar har avslagits i respektive instans, och möjligheterna att nu få stanna i Sverige är uttömda.

Man hävdar att det förekommit flera självmordsförsök, att det finns en hotbild från ex-makens släkt och att Manal inte ens kan ta hand om sina döttrar. Vem eller vilka som skulle ta hand om döttrrarna om familjen får stanna i Sverige framgår dock inte. Resten av Manals familj är nu djupt oroade över hur Manal och döttrarna skall klara sig i landet de kommer att utvisas till.

Från Migrationsverkets sida är man tydlig med att det inte finns tillräckligt starka skäl för att de ska få stanna i Sverige. På journalistens fråga om det finns någon ytterligare väg för familjen att gå svara verket kort och koncist:

Nej, det finns det inte. Det har gått igenom den högsta instansen i Sverige, de tvingas åka eftersom domen vunnit laga kraft.

Det land familjen skall utvisas till, det land där dom skall söka asyl enligt Dublin-förordningen, det land som man är djupt oroad över om Manal och hennes döttrar skall klara sig i, det landet är Danmark!

VK
VK

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt