onsdag 1 september 2010

Mordet på Nancy: Skuggan dömd till 16 års fängelse

MORDET PÅ NANCY I dag kom påföljden för den 22-årige somaliske mördaren Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein, av massmedia kallad ”Skuggan”, som tog livet av Nancy Tavsan. Han har även varit åtalad för försök till grov våldtäkt mot en annan kvinna tio dagar innan mordet. Det blev 16 års fängelse – men ingen utvisning. Det var inte ens yrkat av åklagaren.

Bakgrund

Försök till grov våldtäkt och stöld

Tidigt på morgonen den 20 december 2009 i centala Göteborg överfölls en kvinna i 30-årsåldern av Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein. Hon slog flera gånger i huvudet och ansiktet och tappade medvetandet en stund. När hon kom till sans hade han dragit ned hennes underkläder till anklarna samtidigt som han drog ned sina egna byxor. Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein sa bland annat "Håll käften jävla hora" till henne. Hon skrek på hjälp trots att han höll ett hårt grepp om hennes hals. Somaliern flydde då brottsplatsen. Kvinnan blödde kraftigt från huvudet på grund av krossår i pannan samt bakhuvudet. Hon hade även fått livshotande hjärnblödningar. Kvinnan låg sedan på sjukhus en tid efter överfallet. DNA-bevis fanns i form av blodbesudlingar från kvinnan på hans jacka. I samband med det grova våldtäktsöverfallet stal han även hennes mobiltelefon.

Mordet på Nancy Tavsan

Natten till den 30 december 2009 mördades den 18-åriga syrianska flickan Nancy Tavsan när hon var på väg hem från en födelsedagsfest strax efter 01.00 i bostadsområdet Hjällbo i Angered. På samma fest fanns även Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein. När hon lämnade festen tog han chansen och följde efter och kom ifatt henne efter en stund. Men Nancy och hennes bästa kompis hade strax innan haft mobilkontakt på grund av att Nancy kände sig förföljd. Mitt under samtalet bröts kontakten där väninnan kunde höra Nancys sista ord liknande "Vem är du, vad vill du", detta riktat till Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein.

Där i snön överföll han henne, och bara några hundra meter från sitt hem slog han Nancy sönder och samman. Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein hade en Pommac Magnumflaska som han upprepade gånger slog mot hennes kropp, huvud och ansikte. Det grova våldet resulterade i krossår i huvudet och näsbensbrott, brott på tinningsbenet, okbenet, samt överkäken. Vidare fick hon syrebrist på grund av tryck/friktion med tyg mot hennes hals. Skadorna var redan då livshotande. Han drog sedan ned hennes kjol, strumpbuxor samt knäppte upp hennes body men fullbordade aldrig någon våldtäkt. Han återvände istället till födelsedagsfesten som om ingenting hade hänt.

Samtidigt hade väninnan tagit med sig sin pappa ut för att leta efter Nancy i vinterkylan. De fann henne kraftigt blödande ca 01.30 i en skogsdunge mellan Villavallen och Bergsgårdsgärdet. Nancy avled sedan på sjukhuset ca 04.30 av sina svåra misshandelsskador.

Göteborgs tingsrätt dömde

  • Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein, född 1988-03-15 i Mogadishu (somalier), för mord, försök till grov våldtäkt i två fall samt stöld till fängelse 16 år.

Skadeståndsdelen

Han ska utge skadestånd med totalt 344 558 kronor.

Målsäganden 1

Abdulaziz Hussein har motsatt sig att betala skadestånd till målsäganden 1 (försök till grov våldtäkt). Han har som skäligt belopp i och för sig godtagit 60 000 kr för kränkning, varav 40 000 kr avser försök till våldtäkt och 20 000 kr för misshandel. När det gäller ersättning för sveda och värk har han godtagit en månad med det högre beloppet 5 300 kr och i övrigt ansett att ersättningen för sveda och värk bör ligga på 2 300 kr under återstående sex månader. Han har inte haft något att invända mot yrkandena avseende kostnader och ränta.

Eftersom Abdulaziz Hussein har dömts för brott mot målsäganden ska han betala skadestånd till henne. Med hänsyn till det allvarliga våldet och de skador det lett till anser tingsrätten att kränkningen i detta fall kan uppskattas vara densamma som vid en fullbordad våldtäkt, 75 000 kr. När det gäller ersättningen för sveda och värk har målsäganden drabbats av livshotande skador och det har under tiden fram till februari 2010 varit ovisst hur de läkte och om hon skulle behöva opereras.

Efterlevande till Nancy Tavsan

Abdulaziz Hussein har motsatt sig att betala skadestånd till målsägandena på den grunden att han inte gjort sig skyldig till brott. Han har godtagit beloppen för kostnader och ränta samt som skäligt belopp för personskada i form av psykiskt lidande, 50 000 kr.

Eftersom Abdulaziz Hussein döms för de åtalade gärningarna är han
skadeståndsskyldig mot målsägandena. De kostnader som det har yrkats ersättning för har godtagits. De beloppen ska därför dömas ut.

Tingsrättens resonemang:

Utredningen om att han, efter att ha tillfogat Nancy livshotande skador, har lämnat plasten utan att vidta några åtgärder och i stället återvänt till festen, visar att han varit helt likgiltig till om Nancy skulle avlida. Uppsåt till mord måste därför anses föreligga.

Påföljdsfrågan

Abdulaziz Hussein är tidigare dömd för våldsbrott. Tingsrätten har inhämtat en rättspsykiatrisk utredning som utvisat att Abdulaziz Hussein inte har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att Abdulaziz Hussein vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning, och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Någon annan påföljd än fängelse är därför inte aktuell.

Vid en helhetsbedömning av de omständigheter som är kända kring brottet har tingsrätten kommit fram till att denna gärning inte kan anses höra till de allvarligaste fallen. Straffet ska därför tidsbestämmas. Det sammanlagda straffvärdet för mordet och de två fallen av försök till grov våldtäkt uppgår enligt tingsrättens mening till 16 år.

Läs domen

Mordet på Nancy Tavsan pdf

Överklagande

Ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ges in till tingsrätten senast den 22 september 2010.

Domstol

Göteborgs tingsrätt, B 1140-10

Övrigt

Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein har medborgarskap i Nederländerna. Invandrade med övriga familjen till Sverige i augusti 1999, fick femårigt uppehållstillstånd i oktober samma år och därefter avslag vid nya ansökningar. Befinner sig illegalt på svensk mark. Även känd som Mandela Hussein och är muslim. Finns på Facebook med orden "Im a Muslim & Im Proud!".

Tidigare

Detaljerade poster om mordet på Nancy

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt