tisdag 15 mars 2011

F d chefredaktör på DN sågar migrationsöverenskommelsen

MASSINVANDRINGEN Hans Bergström, svensk-amerikansk statsvetare och före detta chefredaktör på DN, tog nyligen upp migrationsöverenskommelsen mellan alliansen och Miljöpartiet i en krönika i Dagens Samhälle. Och han skräder inte orden.

Bergström inleder med att konstatera att överenskommelsen inbjuder till att travestera CH Hermansson: ”Någon jävla ordning måste råda i ett land”.

Vidare belyser han det motsägelsefulla i att myndigheter, polis och migrationsverk, framledes ska se till att personer som meddelats att de inte bedöms ha tillräckliga skäl för att tilldelas uppehållstillstånd verkligen ska lämna landet samtidigt som andra myndigheter, landstingen och kommunens skolor, får uppgiften att sabotera polisens verkställighet.

Barn i familjer som gått under jorden ska ges rätt att gå i skolan, som i sin tur måste veta vart och hur föräldrarna kan nås. Kommunerna ska dock hålla det hemligt för polisen medan barnen inskolas i det svenska samhället, samma samhälle som familjen enligt lag är skyldigt att lämna omedelbart.

Svenska medborgare som bor utomlands har inte rätt till subventionerad vård i Sverige. Vi får betala för oss om vi behöver vård under besök i Sverige. Men personer från utomeuropeiska länder som inte ens getts rätt att vistas i Sverige, de ska nu erbjudas vård som betalas av de svenska skattebetalarna.

[...]

Om partierna bakom uppgörelsen att även de som i dag får nej på sin ansökan till Migrationsverket bör få stanna i Sverige finns det en enkel lösning: ändra lagen så att alla i hela världen kan få bosättningstillstånd i Sverige och och ta del av det svenska välfärdssystemet. Att behålla en reglerad invandring men i praktiken hindra verkställigheten av nej-beslut är däremot en ohållbar väg framåt.

Hur kunde det bli så konstigt?

[...]

Verkligheten är att invandringen från särskilt Afrika – ungefär tredubblad sedan 1990-talet – har totalhavererat. Endast 20 procent av somalier i Sverige har arbete, enligt en studie från Linköpings universitet.

[...]

Vad gäller Sverigedemokraterna minskar deras inflytande förvisso över denna del av politiken i riksdagen. I gengäld torde uppgörelsen garantera att SD vinner ytterligare röster och mandat i nästa riksdagsval.

Bergström har tidigare författat en krönika med titeln ”Invandringens pris” som även den bör läsas.

KrönikanUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt