måndag 14 mars 2011

Imam i Malmömoskén bakom shariadomstol på Rosengård

SHARIADOMSTOL Låt oss ta upp en gammal nyhet men som inte alla känner till – och dess kopplingar till Islamic Center i Malmö. Som de flesta av er vet vid detta laget har det varit massiv kritik mot imamen och socialdemokraten Ayoub Chibli vid Islamic Center i Malmö. Hans eget S-parti, som är HBT-vänliga, utnämnde honom till nämndeman vid Malmö tingsrätt tidigare år. Men omvärlden och media blev påmind av bloggar, framförallt av Muslimska friskolan, om hans uttalanden kring homosexualitet som ”onda begär” då han intervjuades 2008. Nu väntar besked från lagman Eva Wendel Rosberg om han kan vara nämndeman.

Ayoub Chibli om hur oacceptabelt homosexualitet är inom islam
Ayoub Chibli jämför homosexualitet och lagbrottet incest

Men han har även sagt sig välkomna sharialagar som ersättare mot vår lagstiftning, när Sverige är redo. Detta nekar han till nu men det finns en intervju svart på vitt i dansk media.

Detta med sharialagar och domstolar för oss åter till Islamic Center vilken är den s k Malmömoskén och ägs av ingen mindre än högaktuelle Moammar Ghadaffi. Det finns nämligen ytterligare en som gillar sharialagar och som tidigare hållit i fredagsbönen på Islamic Center:

Adly Abu Hajar, moderat politiker och lärare på Rosengårdsskolan.

2002 avslöjades att han är ansvarig för Högsta Rådet för Muslimer i Skandinavien på Rosengård. Det är inget mindre än en shariadomstol, där han ännu så länge avgör familjetvister och skilsmässor. Något som går emot svensk lagstiftning. När dess existens kom fram i ljuset fick Hajar och ”domstolen” massiv kritik från många håll, alltifrån arabiska kvinnoföreningar till en del journalister. Men sedan dess har det varit tyst. Ingen verkar våga röra i det. Varför?

Han har även uttryckt sitt stöd för sharia i en tidningsintervju.

”– Den bästa islamiska staten är Sverige! Säger kommunpolitikern och imamen Adly Abu Hajal (M). Alla viktiga, grundläggande principer finns här.

Skånska dagbladet

Adly Abu Hajar delar ytterligare en åsikt med nämndemannen Ayoub Chibli. Deras syn på homosexualitet. Även Adly Abu Hajar förkastar det som synd och emot islams värderingar.

Finns det då ingen fråga där islam står i konflikt till svensk lag?

Adly Abu Hajar funderar länge och säger sedan att han bara kommer på ett exempel: den för muslimer extremt laddade frågan om homosexualitet.

– Enligt svensk lag får homosexuella adoptera barn. För mig som muslim går det inte ihop. Men jag måste acceptera den svenska lagen.

SDS

I den intervjun försöker han påskina en i övrigt liberal position som är emot källarmoskéernas radikaliserade skägg. Men om så vore fallet hade han inte drivit en shariadomstol.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt