onsdag 2 mars 2011

Somalier får inte ta hit fru och tio barn

SOMALIER Hurfe Ali Haji sitter i Lysekil tillsammans med tre andra somalier och beklagar sig över att han inte får ta hit tio barn och en fru från Somalia. Anledningen är som vi skrivit om många gånger de strikta och självklara reglerna som gäller numera.

Fakta

De flesta somalier saknar idag av olika anledningar ett giltigt pass, eller annat dokument som accepteras av svenska myndigheter. Vissa har förlorat sitt pass under flykt, andra har aldrig haft ett pass, många barn är födda efter 1991 och har således aldrig haft ett giltigt pass. Detta omöjliggör en återförening. Sedan 1991 så godtas inte passen som utfärdats därefter av exempelvis ambassader, man anser att passen saknar validitet/rättsgiltighet och bygger på hörsägen. Inte heller DNA-analyser anses tillräckligt då det endast bevisar släktskapet – inte identitet eller nationalitet.

I november 2009 och januari 2010 fattade Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten) beslut i två ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning som skulle få stora konsekvenser för somalier i Sverige med permanent uppehållstillstånd och som vill återförenas med anhöriga. Med besluten som grund har Migrationsverket arbetat fram instruktioner för handläggningen av tillståndsärenden där sökandena i anknytningsärenden saknar pass och/eller har oklar identitet. Dessa instruktioner innebär att den som saknar hemlandspass och inte kan styrka sin identitet, i princip inte kan få ett uppehållstillstånd på grund av anknytning i Sverige.

Läs om somaliernaUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt