söndag 6 mars 2011

Nykter ledare om allliansens beslut för de illegala

LEDARE Till skillnad från de flesta ledarskribenter landet runt, där alla applåderar alliansens beslut och dess liason med Miljöpartiet, ställer sig Kristianstadsbladets ledartrojka sig på tvären och framför en nykter och i viss mån kritisk syn på beslutet. Ledaren menar att regeringen är överens med MP att vara överens. Notera också beslutet om att ge de illegala likvärdiga rättigheter som skattebetalande medborgare är en intern uppgörelse inom alliansen, vilket i sin tur blev en mera frikostig migrations-politik inom ramen för uppgörelsen med MP.

Ledaren skriver:

Hur klokt är det att vidga arbetskraftsinvandringen till att omfatta också egenföretagande, och inte som i dag bara anställda?

[..]

Att det öppnas en så luddig väg in i Sverige kan få negativa effekter på den reglerade och rättssäkra invandringspolitiken.

[..]

Mest kontroversiellt är förslaget om att utöka rätten till skolgång. Att barn vars föräldrar väljer att illegalt stanna kvar i Sverige trots beslut om avvisning ska få gå i skolan. Frågan är svår. Barnens bästa ska sättas i centrum. Men ingenting säger att det bästa är att de lever utan uppehållstillstånd i Sverige.

Lika problematisk är frågan om rätt till subventionerad sjukvård för människor som vistas i Sverige utan tillstånd. Alla bör naturligtvis ha rätt till vård, precis som barn har rätt till skolgång, men är det rimligt att alla har rätt till all vård, det vill säga även inte akut sådan, för svenska skattepengar? Så länge det handlar om en liten grupp, och så länge det handlar om akutsjukvård kan insatsen möjligen försvaras. Men annars?

Omfattande offentliga trygghetssystem kan inte kombineras med fri invandring. Därför måste Sverige, hur osympatiskt det än kan låta, med största möjliga rättssäkerhet och rätvisa sortera ut de människor som ska få bo och arbeta här, återförenas med nära anhöriga eller få skydd undan förföljelse och förtryck. Att i ett sådant system göra välfärdssystemen fullt tillgängliga för dem vars ansökningar om uppehållstillstånd har avslagits vore direkt ologiskt. Det är ett system som gynnar dem som struntar i reglerna, och missgynnar dem som följer dem.

[..]

Kanske handlar det bara om att knyta de gröna närmare regeringen, och att markera avstånd mot Sverigedemokraterna. Det är ett ytterst tveksamt sätt att bedriva politik på.

KBUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt