torsdag 3 mars 2011

Illegala invandrare får rätt till sjukvård, skolgång och starta företag

INVANDRINGSPOLITIK Nu har regeringen kommit överens om att illegala flyktingar – med ej laglig rätt att befinna sig i landet – ska få rätt till sjuk- och hälsovård, skolgång samt att starta företag. C, FP och KD har fått statsminister Reinfeldt att gå med på kraven. Och det är du som betalar kalaset

Många frågor sägs återstå att lösa, men partiledarna i C, FP och KD tar för givet att riksdagen kommer att rösta om ett regeringsförslag i början av 2012. En av frågorna är hur kommuner och landsting ska kompenseras för de ökade kostnader som de nya rättigheterna för de ”papperslösa” innebär. En annan om rätten att gå i skola ska omfatta förskola och gymnasiet.

Partiledarna i de tre mindre allianspartierna skyller fördröjningen på Moderaterna, som bland annat menat att rättigheter för papperslösa skulle legitimera människor som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Göran Hägglund (KD) beräknar att kostnaderna för kommuner och landsting kommer att öka med ”några hundra miljoner” årligen.

– Men jämfört med de totala kostnaderna för sjukvården är det ingenting, säger han.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hoppas att papperslösa barn kommer att få gå i skolan med start läsåret 2012/2013 och säger att det är svårt att uppskatta de ökade kostnaderna för kommunerna då ingen vet exakt hur många papperslösa det finns i Sverige.

– Men tidigare beräkningar tyder på att det kan handla om 50–100 miljoner kronor per läsår.

Maud Olofsson (C) säger att överenskommelsen även inkluderar papperslösa som vill starta företag.

– Nu har vi skrivit in att det ska vara lätt att komma till Sverige oavsett om man är företagare eller anställd.

SDSUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt