lördag 4 september 2010

Invandringen sänker svenska skolresultat jätteras 2010

INVANDRINGEN Den svenska skolans resultatmässiga kräftgång fortsätter i ett allt mer accelererande tempo i takt med att invandringen ökar. Inte sedan betygssystemet gjordes om 1998 har ett sämre resultat presenterats än det som nu redovisas för 2010. Skolverkets preliminära rapport visar att cirka 14 000 elever i nionde klass inte klarar av att få godkänt resultat i svenska, matematik och engelska och saknar därför behörighet att söka till gymnasieskolan.

De sämsta skolorna ligger som vanligt, trots enorma resurstillskott, i den politiskt korrekta omskrivningen för invandrarghetton, nämligen ”utanförskapsområden”. I ett läge där arbetsmarknadens krav på allt högre utbildning ökar är detta naturligtvis djupt bekymmersamt.

Som skäl för den allt snabbare försämringen anges främst boendesegregation och en stor andel invandrare samt att möjlighetern för duktiga elever att söka sig till skolor med mindre andel invandrare gör att de duktigare eleverna koncentreras till ett färre antal skolor med bättre förutsättningar än i ”utanförskapsområdena”.

Personerna på bilden har inget direkt samband med artikeln.

SvD
AB

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt