fredag 20 augusti 2010

Gör inte Sd till syndabock för regeringens misslyckanden

- Vi måste inse är att det allvarligaste problemet inte är att alldeles för många väljare lägger sin röst på SD. Partiets framgångar är bara ett symtom på ett bekymmersamt samhällstillstånd, som de som regerade tidigare och de som regerar nu inte har haft vilja eller förmåga att ta itu med. Budbäraren må vara motbjudande, men vi får inte göra den till syndabock för våra egna misslyckanden skriver den landsförvisade folkpartisten Mauricio Rojas i en debattartikel på Newsmill.

-Sverigedemokraternas framgångar vid senaste valet borde inte ha överraskat någon. I ett Sverige som plågas av ett växande utanförskap är ett sådant partis framgång given. Och vi kan vara ganska säkra på att det 2010 sitter en hel del Sverigedemokrater i denna kammare om vi inte snabbt och bestämt agerar för att vända på den utveckling som slår ut så många invandrade svenskar och skapar oro och rädsla hos så många infödda svenskar.

- Med dessa ord inledde jag i november 2006 mitt sista anförande i riksdagen om integrationspolitiken och idag är jag tvungen att konstatera att mina ord med all sannolikhet kommer att besannas. Alliansregeringen har gjort mycket som är bra, men när det gäller det djupa utanförskapet – det som t ex drabbar många invandrade personer som, bortsett från bidragssystemet, i praktiken lever helt utanför det svenska samhället – har regeringen inte agerat tillräckligt. För att vända den spiral av utslagning och främlingskap som socialdemokraterna hade satt igång under sitt långa regeringsinnehav, krävs mer.

Läs hela artikeln på NewsmillUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter