tisdag 17 augusti 2010

Sossarna vill ge ännu mer pengar till invandrarförorter

BIDRAGSPARTIET I ett utspel presenterar Socialdemokraternas talesperson i skolpolitiska frågor Ylva Johansson, tidigare kommunistisk riksdagsledamot, ett förslag till lagändring så att kommunerna ger skolor i socialt utsatta områden mer pengar än andra skolor. Socialdemokraterna anser att kommunerna inte tar tillräcklig hänsyn till faktorer som utländsk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och annat som kan tyda på segregation och vill därför ändra i skollagen.

Johansson vill inte gå in på hur stor del som ska gå till skolor i utsatta områden, bara att särskilda pengar ska till. Hon tror ändå att en lagändring är en tillräcklig markering för att få kommunerna att ändra i fördelningen av pengarna. Men redan idag, utan lagändraing, har skolor i de så kallade utanförskapsområdena oändligt mycket större resurser än andra skolor.

Dagens Nyheter redovisade i en artikel hur fördelningen såg bland några av Sveriges skolor, och hur detta avspeglades i elevernas resultat. Artikeln, med titeln "Vi vill inte ha era pengar", innebar stark kritik mot det ensidiga ösandet av pengar över de invandrartäta områden det handlade om. Mohammed Hagi Farah, medlem i Föräldraalliansen i Stockholms stad (FISS), säger angående andra föräldrar som hävdar att invandrartäta skolor stjäl enorma resurser från andra skolor:

Jag förstår dem. Men de brukar oftast tystna när jag säger som det är: Vi vill inte ha era pengar – vi vill ha resultat! Vi är inte ens i närheten av de mål som innerstadens barn når, trots att vi har enormt mycket större resurser.

Som ett exempel på detta visar DN-artikeln att på Äppelviksskolan i Bromma får 96 procent av eleverna godkänt i alla ämnen. Skolan får 1.600 kronor per elev i tilläggsanslag per år. På Rinkebyskolan i Rinkeby får 50 procent av eleverna godkänt i alla ämnen. Skolan får 47.900 kronor per elev i tilläggsanslag per år.

De får mest och minst per elev (2009)

Fem-i-topp:
Gullingeskolan 52 806 kronor/år
Bussenhusskolan 52 175 kronor
Bredbyskolan 50 318 kronor
Hjulstaskolan 49 482 kronor
Rågsvedsskolan 49 395 kronor

Fem-i-botten:
Ekängens skola 1 502 kronor
Äppelviksskolan 1 661 kronor
Smedslättsskolan 1 925 kronor
Höglandsskolan 2 176
Norra Ängby skola 2 221 kronor

Detta är det så kallade socioekonomiska anslaget vilket baseras på vilken utbildningsnivå föräldrarna har och andelen elever med utländsk bakgrund.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt