måndag 23 augusti 2010

Stora invandrarfamiljer vinnare på Alliansens vallöften

BIDRAGSSVERIGE Det så kallade vårdnadsbidraget som infördes på riksnivå av Allians-regeringen första juli 2008 är en av Kristdemokraternas stora käpphästar, men föga populärt i övriga allianspartier. Därför blev det inte obligatoriskt, utan frivilligt för kommunerna att införa. I våras hade 83 kommuner vårdnadsbidrag och ytterligare tio planerade att införa det under 2009.

Det visade sig tämligen snabbt att detta bidrag hade en del icke önskvärda effekter. I invandrartäta Rinkeby framkom att bidraget främst utnyttjades av invandrarkvinnor, dom flesta med somalisk bakgrund. Denna grupp har en extremt låg närvaro på svensk arbetsmarknad, och undersökningar visade att den närvaron sjönk ytterligare när det fanns ett nytt bidrag att utnyttja.

Inför årets valrörelse hade då Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund gått ut med ett krav på en fördubbling av bidragets storlek, från 3 000 till 6 000 kronor per barn. Efter budgetförhandlingar på Harpsund i helgen visar det sig dock att Kristdemokraterna inte får genom en höjning av vårdnadsbidraget.

Jag beklagar väldigt mycket att det här inte går att genomföra, säger Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Vi har inte kunnat enas om höjningen som jag har arbetat för. Men det kommer inte hindra att vi fortsätter att arbeta för att uppnå de nivåerna.

Däremot har man kommit överens om att höja bostadsbidraget för barnfamiljer med upp till 600 kronor i månaden, en reform som skulle komma att kosta cirka 710 miljoner kronor. Även här är familjer med många barn särskilt gynnade då bidragets storlek är beroende av antal barn.

GP
Omar vill hit 14 barn

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt