onsdag 3 augusti 2011

Allvarlig kritik mot muslimsk friskola

Lyssna: Allvarlig kritik mot friskola i Göteborg

GÖTEBORG Den muslimska friskolan Römosseskolan får hård kritik av Skolinspektionen som avslöjat fler missförhållanden som pågick under den tid den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi var rektor på skolan. Bland annat rör det sig om godtyckligt betygsättande och kränkning av elever.

– Kränkningarna är väldigt allvarliga, både de som vi har kommit fram till och de som nämns i de anmälningar som ligger till grund för den här tillsynen, säger Hans Larsson, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg till Ekot.

Sedan dess har en del åtgärder vidtagits på skolan men Larsson menar att det fortfarande finns mobbningsfall och uppgifter om lärare som inte beter sig korrekt gentemot eleverna.

Det var i december 2010 som Skolinspektionen valde att göra ett oanmält besök på skolan. Waberi hade då precis tagit plats i riksdagen för Moderaterna och var tjänsteledig. Det inspektionen då bevittnade ledde till en fördjupad insyn av skolans verksamhet. I såväl januari som maj gjorde man nya besök och i juni presenterades slutsatserna där bland annat följande står:

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på de brister och problem som finns i skolans värdegrundsarbete och arbetet med att skapa en trygg lärmiljö.

Rapporten hänvisar till lärare som är fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundar för att pojkar kränker flickorna. Dessutom har skolans arbetsplan inslag som strider mot skollagen – bland annat obligatorisk bön i moskén. Vidare är betygsättningen godtycklig och man tycks gynna pojkarna. Samtliga pojkar som gick ut nian förra året hade fullständiga betyg medan bara 71 procent av flickorna var lika ”duktiga”. Som bekant brukar det normalt förhålla sig tvärtom, att flickorna klarar sig något bättre.

– Kunskapsresultaten och betygssättningen ser lite konstig ut när man tittar på statistiken. Framför allt tror vi att det kan finnas lärare som inte sätter betyg efter regelverket, utan efter eget tyckande, så det är en rätt osäker betygssättning helt enkelt, säger Hans Larsson.

Skolinspektionen fann siffrorna så pass anmärkningsvärda att men begärt fram betygsstatistik från tidigare år för att avgöra om 2010 var ett undantag eller om skolans tidigare elever avvikit på samma sätt.

Waberi vill inte göra en inspelad intervju med Ekot men uppger i ett telefonsamtal att han inte läst Skolinspektionens rapport och att han inte längre prioriterar dessa frågorna sedan han kom in i riksdagen. Han sitter dock alltjämt kvar i skolans styrelse och även i styrelsen för Sveriges islamiska skolor. Senast i vintras ansökte han om att starta en ny muslimsk friskola i Eskilstuna, som han dock fick avslag på (se under ”Relaterat” nedan).

I stället hänvisar han till en Vernesa Slatina som anställdes som vikarie för honom i mars. Ekot får tag på kvinnan i Bosnien.

– Jag kommer att börja jobba innan lärarna börjar jobba, och sedan kommer vi direkt, så snart lärarna kommer, att sätta igång att vidta de åtgärder som behövs för de brister som Skolinspektionen ser som mest allvarliga. Andra brister har jag fått viss tid för att åtgärda, säger hon.

Skolinspektionen har för avsikt att följa upp  beslutet och hålla skolan under uppsikt framledes.

SR

Relaterat

Skolinspektionen inspekterar islamistiska Römosseskolan
Riksdagsislamisten Waberi fick nytt nej till islamisk friskola
Riksdagsislamisten Waberi bjöd in antisemitisk imam
SDU anmäler riksdagsledamoten och islamisten Abdirisak Waberi
Abdirisak Waberi – Ett sammanfattande porträtt

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt