tisdag 2 augusti 2011

Årligt massmedialt fjäskande för jippot ramadan

JIPPO När det kinesiska nyåret infaller är det på sin höjd någon lokal artikel. När nu det årliga jippot ramadan börjar slår media slår nästan knut på sig själva med alla sina artiklar. Årets muslimska ‘bekymmer’ i deras fantasivärld handlar om att jippot inträffar under högsommaren och i norr måste man därför fasta i drygt 20 timmar.

SVD:

Flera muslimska föreningar i norra Sverige har hört av sig till bland annat Islamiska förbundet och frågat hur man ska förhålla sig till högtiden när den infaller på sommaren. Kabir Marefat, ordförande för Islamiska föreningen i Luleå, har kontaktat flera lärda muslimer i både Sverige och Saudiarabien och bett om tolkningar av fastereglerna som kan underlätta för församlingen inför fastemånaden.

Enligt en fatwa, ett vägledande uttalande, vid universitetet i Kairo kan muslimer i norr rätta sig efter fastan i Mecka.

– Det är en av många fatwan. Många muslimer är rädda för att göra fel, och det kan uppstå en situation där folk känner att de inte kan förmå sig att avbryta fastan innan solen går ner. Det kan även bero mycket på vilka traditioner man har i sitt hemland, säger Mohammad Muslim.

SVT-reportaget berör sunni-Islamska föreningen i Luleå. Det har PI tidigare berört. De vill gärna ha en moské, och helst mer därtill, där man kan få utöva könsapartheid, något Miljöpartiet indirekt ställer sig bakom då man backar upp bygget.

Omar Nur på Islamiskt Kulturcenter i Norrköping tycker att det ofta är svårt att fira religiösa högtider som ramadan i ett icke-muslimskt land som Sverige.

- Många myndigheter saknar förståelse för främmande kulturer och det är trist. Det finns mycket kvar de skulle kunna göra för att skapa en bättre förståelse, avslutar Omar Nur.

NT
Skånskan
Sveriges Radio intervjuar Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet, som styr det mesta. Läs för all del vår post om deras antisemitiska gästtalare och radikala kopplingar.
SDS lät en tonårig obeslöjad muslim chatta med läsarna. En annan muslim ogillar frånvaron av slöjan i chatten:

doni: Ta på dig sjal istället, vilket är en plikt.

Iman Eneim: Sjal inom islam är inte en plikt. Jag som individ har själv den rätten att bestämma, om jag vill bära slöja eller inte. Jag har gjort det valet i mitt liv att inte bära slöja.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt