söndag 28 augusti 2011

Opinionsmätningarna ifrågasätts

Stora%20skillnader%20i%20opinionsm%C3%A4tningar

POLITIK Novus, Sifo och Synovate kom med sina mätningar i veckan. Men skillnaderna är mycket stora. SD’s siffror skiljer sig markant mellan opinionsinstituten. Nu börjar en del att ifrågasätta resultaten och ställer sig frågan om det går att lita på mätningarna.

En fjärde mätning från United Minds gav SD 7,8.

United Minds – SD fick 7,8
Novus – SD fick 5,6
Synovate – SD fick 2,9
Sifo – SD fick 6
Den glömda stapeln – PI påverkar
Opinionsmätningar, analyser och önsketänkande

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt