onsdag 17 augusti 2011

Illegal med antisemitiska åsikter utvisad efter grov misshandel

UTVISNING Mannen ifråga har uppgivit olika identiteter och är i Sverige illegalt. Man har gjort flera kontroller men aldrig kunna fastställa hans rätta identitet. Under utredningen kallade han sig för Jaroslaw Stach, född 1979 och medborgare i Tjeckien. När det blev tid för förhandling hade han ändrat sin identitet till Hagop Megro, född 1985 och medborgare i Turkiet.

Hagop har uppgivit att han flyttade 1998 från Turkiet till Belgien där han bl.a. studerat. Han har varit i Sverige illegalt sedan 2010 i ca sju månaders tid och arbetat inom byggbranschen. Han har en flickvän i Sverige och har varken uppehållstillstånd här eller i Belgien.

Den 1 maj 2011 befann sig han och tre andra i en lägenhet i Södertälje. Där drack man grogg. Hagop blev full och började plötsligt prata om att Hitler hade rätt när han ville förinta judar. En av de andra männen blev då upprörd av detta, grälet var igång och mannen bad Hagop att lämna lägenheten. Mannen öppnade lägenhetsdörren för att markera vägen ut. Då slog Hagop honom i huvudet/ansiktet med flaska så den gick sönder. Mannen fick även en handskada när han försökte skydda sig. Det rann mycket blod från huvudet och hans nästipp hängde löst. Den andre mannen knuffade då ut Hagop från lägenheten.

Det syddes fyra stygn på näsan, fyra stygn i huvudet och 12-13 stygn på handen. Mannen hade sedan glassplitter i huvudet i flera veckor efteråt som hans fru satt och plockade bort.

Södertälje dömde

  • Okänd med uppgiven identitet Hagop Megro, född 1985, för grov misshandel till fängelse 1 år 3 månader. Men han blev inte utvisad.

Hovrätten

Domen överklagades till hovrätten av åklagaren, och Svea hovrätt ändrar nu domen på en enda punkt:

  • Okänd med uppgiven identitet Hagop Negro utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2016-08-12.

Det brott Hagop Megro gjort sig skyldig till är med hänsyn till den skada och kränkning det inneburit så allvarligt att Hagop Megro inte bör få stanna i Sverige. Hans anknytning till Sverige är inte sådan att den hindrar utvisning. Åklagarens utvisningsyrkande ska därför bifallas. Den tid inom vilken Hagop Megro ska förbjudas att återvända till Sverige bör bestämmas till fem år från dagen för hovrättens dom.

Det framgår inte till vilket land utvisningen ska ske men Turkiet är tänkbart då han uppgav det.

Svea hovrätt, B 5999-11
Södertälje tingsrätt, B 1197-11

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt