måndag 29 augusti 2011

DN fortsätter ljuga om dansk invandringsopinion

MEDIALÖGNER Att svenska (och danska) medier ljuger om danskarnas åsikter i invandringsfrågor skrev vi för en dryg vecka sedan lite om här. Då refererade DN/TT till en opinionsundersökning som den danska veckotidningen A4 beställt där det påstås att danskarna är trötta på och tar avstånd från den hårda tonen i invandringsdebatten. PI kunde dock visa att DN och A4 läser statistik som Djävulen läser Bibeln. I en färsk ledare inför det förestående danska valet upprepar DN nu dessa lögner och adderar dessutom några nya.

Som PI för en vecka sedan kunde visa anser en majoritet (54%) av danskarna, tvärtemot vad media rapporterar, att tonen i den danska invandringsdebatten är bra eller rentav behöver skärpas ytterligare. För det i invandringsfrågor hårdföra Dansk Folkeparti är motsvarande siffra ca 35%. Det ska jämföras med de 13,9% av rösterna som Dansk Folkeparti fick i det senaste valet till folketinget.

Om man väger samman de inte mindre än tretton danska opinionsundersökningar som gjorts i augusti i år – alltså efter terrordåden i Norge – får Dansk Folkeparti ett väljarstöd på 12,6%. Det är visserligen en minskning med en dryg procentenhet i förhållande till valresultatet i november 2007 men knappast i en storleksordning att man kan använda det som grundval för att tala om en Norgeeffekt eller dra slutsatser om att dansken i gemen skulle ha tröttnat på tonläget i invandringsdebatten. Tittar man på mätningarna under 2010 så ser man också att opinionssiffrorna för Dansk Folkeparti varierar kraftigt, mellan 10 och 15%.

Här hemma har Sverigedemokraterna i mätningar presenterade under en och samma vecka nyligen fått så olika siffror som 6,0% och 2,9%. Att Dansk Folkeparti liksom Sverigedemokraterna i kölvattnet av skuldbeläggningsdebatten efter terrordåden i Norge skulle drabbas av en viss omvänd Bradleyeffekt var att förvänta. Att väljare blir obenägna att skylta offentligt med att de röstar på ett parti som medierna pekar ut som uppviglare till massmord är förstås något helt annat än väljarna faktiskt flyr partiet.

I en färsk ledare talar DN nu om en ”dansk vändpunkt” och att man hoppas på att valet den 15 september innebär slutet på Dansk Folkepartis inflytande över politiken. DN:s ledarredaktion är alldeles säker på att det Danmark nu behöver är en omritning av den politiska kartan med mer öppenhet och färre gränskontroller.

Sant är att den tio år gamla borgerliga regeringens popularitet på senare tid börjat dala. Missnöjet handlar dock i huvudsak om ekonomin – ett prognostiserat budgetunderskott på 4,5%, en bostadsbubbla som spruckit osv. Enligt DN skulle missnöje med Dansk Folkepartis inflytande över regeringspolitiken vara en minst lika stor bidragande orsak. Det finns inget sakligt stöd för sådana påståenden. De får i stället avskrivas som rent önsketänkande från DN:s sida.

Däremot har regeringen på senare tid haft svårare för att komma överens med Dansk Folkeparti. Det finns emellertid inget i opinionssiffrorna som tyder på att väljarna lägger skulden för detta på Dansk Folkeparti. Regeringen har dessutom numera svårt för att komma överens i största allmänhet, inte bara med DF alltså, exempelvis när det gäller det ekonomiska tillväxtpaketet.

DN:s teori om att danskarna nu skulle ha tröttnat på den tillspetsade invandringsdebatten och en politik som ”försämrat landets internationella rykte” motsägs inte bara av att stödet för Dansk Folkeparti endast minskat marginellt. Den vederläggs också av att socialdemokraterna, som är segertippade i det kommande valet, i allt väsentligt delar den restriktiva invandringspolitik som den borgerliga regeringen och DF bedriver, inklusive de skärpta gränskontrollerna.

På DN:s ledarredaktion gör man också ett stort nummer av att antalet sommarturister i Danmark har minskat medan man kan se en motsvarande ökning för turistandet i Sverige. Den refererade statistiken gäller en gradvis förändring under de senaste tio åren. Exakt hur den skulle kunna vara relaterad till en alldeles nyligen beslutad gränskontrollsskärpning förklarar inte DN. Att man inte gör det beror förstås på att det handlar om en nonsenskorrelation.

DN uttrycker avslutningsvis en förhoppning om att valresultatet den 15 september ska bli sådant att Dansk Folkepartis aviserade förslag om ytterligare skärpningar av invandringspolitiken aldrig blir verklighet. Man uppmanar också den kommande danska regeringen att omedelbart ta bort de nuvarande tullkontrollerna vid gränserna mot Tyskland och Sverige. Slutorden lyder:

Det vore en trevlig gest som skulle uppskattas av grannarna på andra sidan Öresund.

Och visst är det så, om man med ”grannar” menar den gränsöverskridande organiserade brottsligheten med knarksmuggling, illegal invandring, människosmuggling, trafficking osv på dagordningen. För dessa kriminella skulle det alldeles säkert vara en uppskattad present från en nytillträdd dansk regering. Om man med grannar i stället avser hederliga danska och svenska medborgare, skattebetalare, brottsoffer, poliser, tullare och alla andra för vilka de hittillsvarande svängdörrarna medfört stora bekymmer, skador, kostnader och otrygghet, då skulle ett sådant regeringsbeslut knappast röna samma uppskattning.

DN
JP – Valg 2011

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt