torsdag 21 april 2011

Känner ni igen mönstret?

FÖRORTSKRIG I Bryssel motarbetas polismyndigheten av sina egna politiker och av borgmästaren när det gäller flera områden i Bryssel. Dessa områden är s.k. No-Go-Zones där laglöshet råder. Områdena expanderar och den belgiska polisen har tappat kontrollen, mest på grund av att polisledningen uppifrån beordrats att inte ingripa med våld.

Fler och fler poliser skadas i våldsamma situationer med gängen som terroriserar områdena. De ungdomar som ägnar sig åt denna vandalism och våldsamma upplopp samt personrån vet att de inte kommer att bli bestraffade. Arresterade? Ja, men bestraffade, nej

Cirka 80 procent av områdenas invånare i Bryssel är muslimer och de är ofta minderåriga. En person har till exempel arresterats 145 gånger utan att ha straffats.

Lägger vi denna films innehåll rakt på som ett smörpapper på polisens situation i flera orosområden i Sverige som till exempel Rosengård, ser man snabbt att problemen är exakt identiska.

Felet ligger i hur polisledningen böjer rygg för inkompetenta politiker som har en helt annan uppfattning än vad poliserna ser varje dag när de försöker patrullera i områdena. Se till att poliserna får mandat att börja ingripa, med våld om så krävs. Se till att bestraffning kommer som ett brev på posten om man bryter mot de lagar som gäller.

I Frankrike finns det idag cirka 750 NGZ tack vare en fullständig frånvaro av polisiär auktoritet! I Sverige jäser det också och vi går samma väg som Belgien och Frankrike.

Lägg märke till att de intervjuade poliserna vill förbli anonyma då de kan förlora sitt jobb eller kännas igen av ungdomsgängen. Verkligen tragiskt!Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt