torsdag 7 april 2011

Myten om den taxikörande kirurgen

INSÄNDARE I integrationsdebatten hör man ofta talas om att Sverige skulle ha "världens mest välutbildade taxichaufförer" och att det slöseri med kompetens som försiggår då vi har "kirurger som kör taxi".  Senast belyste PI en debattartikel av en folkpartist som anför detta argument som något slags intäkt för att vi inte tar hand om importerad kompetens på rätt sätt (https://politisktinkorrekt.info/2011/03/27/lokal-folkpartist-vill-ha-fri-invandring/). Men historien återfinns även i filmer såsom "Se upp för dårarna" (http://www.imdb.com/title/tt0959342/), där en turisk man egentligen är en mycket skicklig thoraxkirurg men i Sverige tvingas arbeta som tunnelbaneförare. Denna myt om den arbetslöse invandrade läkaren har nästan blivit som någon form av vandringssägen och allmängiltig sanning.

Förutom att jag allt oftare läser om taxichaufförer som begår hemska brott (exempelvis här: https://politisktinkorrekt.info/2011/03/20/taxichauffor-misshandlade-kvinnlig-passagerare/ , här: https://politisktinkorrekt.info/2011/03/12/taxidrap-i-taby-i-natt/ eller här: https://politisktinkorrekt.info/2011/03/11/taxichauffor-tilltvingade-sig-oralsex-fran-berusad-kvinna/ samt här: https://politisktinkorrekt.info/2011/01/11/tafsande-taxichauffor-domd-till-fangelse/ och här: https://politisktinkorrekt.info/2010/11/17/slickande-taxichauffor-kor-vidare/ ,  här också: https://politisktinkorrekt.info/2010/10/08/polisen-varnar-for-skimmande-taxiligor-i-malmo/ , här: https://politisktinkorrekt.info/2010/07/27/taxiforare-i-goteborg-domda-for-valdtakt-och-sexuellt-tvang/ , här en till: https://politisktinkorrekt.info/2010/06/23/tafsande-taxichauffor-domd/#more-45629 , och här ännu en: https://politisktinkorrekt.info/2010/05/04/taxivaldtakter-i-gbg-arabisk-garningsman-haktad/#more-39871 ,  ytterligare en: https://politisktinkorrekt.info/2010/03/02/taxikorande-serievaldstaktsman-fick-fangelse-och-utvisning/ ) på ett sätt som jag aldrig förknippade taxikåren med för 20 år sedan så kan jag egentligen inte uttala mig om utbildningsnivån på våra taxichaufförer. I egenskap av läkare kan jag dock uttala mig om sanningshalten i myten om den taxikörande kirurgen. Den är så långt ifrån verkligheten man kan komma.

I Sverige finns nämligen möjlighet för alla med en läkarexamen att arbeta. Är man från ett annat EU-land får man direkt en svensk legitimation. Man behöver inte ens genomgå några tester avseende språk eller det svenska systemet för att få börja jobba. Har man en läkarexamen utfärdad i ett land utanför EU så räcker det med att skriva ett enkelt prov för att få sin svenska legitimation och bli verksam som läkare i Sverige. Faktum är att 2 av 3 läkarlegitimationer som utfärdats av Socialstyrelsen de senaste åren har varit läkare som studerat i ett annat land än Sverige(!).

Men skulle det vara något negativt med att 2/3 av alla nylegitimerade läkare är utbildade i utlandet? En hel del är svenskar som valt att läsa utomlands och där är det sannolikt inga större bekymmer. Men i övriga fall så finns den uppenbara risken med språkproblem som blir allt vanligare inom vården (exempel: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/article700917.ece ). Inte minst då det på läkare från EU-länder inte finns några formella krav och eftersom arbetsgivaren vill ha en arbetskraft så fort och så billigt som möjligt så tummar man förstås med dessa krav.

Jag har själv egna erfarenheter av kollegor som jag knappt förstår ett ord av vad de säger som alltså har helt ansvar för människors väl och ve och förväntas kunna förklara för lomhörda tant Agda, 85, om hennes provresultat och vilka mediciner hon ska ta. Ofta fungerar detta system endast tack vare skickliga och arbetsamma sjuksköterskor och undersköterskor som ofta får tolka och i efterhand tyda det läkaren sagt.

Hur är det då med de medicinska kunskaperna hos importläkare? Det finns knappt någon statistik att tillgå men en jämförelse av AT-provsresultat mellan utbildningsländer ger en fingervisning: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=12712 . Av de som studerat i Sverige är det 2,9% som inte klarar AT-provet. Av de som läst i  övriga norden är resultatet ännu lägre: 2,8%.  Av de som läst inom EU är det 6% som inte klarar provet, d.v.s. ungefär dubbelt så många. Men när vi kommer till de som läst utanför EU så är det så många som 29,5% som inte klarar provet!

Alltså var 3:e läkare och procentuellt mer än tio gånger fler än de utbildade i Sverige och övriga norden. Tyvärr så är de ytterst få av de som inte håller måttet som i slutändan hindras från att hämta ut en legitimation och bli verksamma då ett flertal omprov, möjlighet till muntlig examination o.s.v. brukar leda till att i slutändan så slinker så gott som alla igenom och får sin legitimation.

Nu tänker många som läser det här att anledningen till att vi måste importera läkare beror på att det är läkarbrist i Sverige. Men jag skulle bestämt vilja hävda att det där med läkarbrist till stor del inte stämmer. Sverige är ett av de länder med flest läkare per capita i världen. I storstäderna framförallt råder det stort överskott på underläkare, inte minst i de populära specialiteterna. Vi har dessutom mängder med svenskutbildade läkare som flytt till Norge och andra länder på grund av bättre arbetsvillkor. Skälen till att det ser ut som så är många, men jag skulle inte minst vilja peka på det faktum att landstinget som arbetsgivare upplevs som minst sagt undermålig.

Nu får vi snart fler svenskutbildade läkare i och med den helt nya läkarutbildningen i Örebro. Om vi dessutom hade satsat på mindre administration, fler AT- och ST-tjänster samt bättre arbetsmiljö så kan jag garantera att Sverige hade kunnat bli helt självförsörjande på duktiga läkare redan om några år. Frågan är vilken sjukvård och vilken läkarkår svenskarna vill ha i framtiden? Kompetenta och förståeliga läkare eller läkare som kanske egentligen hade passat bättre till att köra taxi?

Dr GlasUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt