tisdag 19 april 2011

Muslimskt snömos attackerar GP-journalist om konferens

Den islamistiska begåvningsreserven

SNÖMOS GT:s journalist Johanna Schreiber bevistade den islamistiska konferensen i Kortedala Forum i fredags. Men istället för en trevlig tillställning fick hon stifta bekantskap med våldsideologin när det är som värst. Ett nyttigt uppvaknande om inget annat. Hon och den manlige fotografen hamnade direkt i konflikt med salafisterna utanför, som förvägrade fotografen tillträde samt ställde en del andra krav. Väl inne noterade Johanna Schreiber en del som sades och skedde i lokalen. I sin artikel skrev hon bland annat:

Trots det fick jag inte svar på mina frågor om vad som är värst, homofobi eller islamofobi. Inte heller fick jag veta huruvida alla människor är lika inför gud. Jag har en besk smak i munnen när jag går från konferensen. Både mina, och flera av de andra kvinnornas frågor censurerades.

Johanna Schreiber attackeras nu av två muslimska slöjor på Newsmill, Iman El Awad & Amina Abdullahi, som menar att hon ljuger, vinklar, fabricerar om vad hände och sades under islamistens Bilal Philips tal:

Journalistikens elementära uppgift är att återspegla verkligheten genom ett objektivt förhållningssätt – ett som sätter emfasen på att förstå fenomen eller händelser snarare än att ge journalisten tolkningsföreträde. Med detta sagt undrar vi om GT:s reporter Johanna Schreiber befann sig på samma konferens som vi i fredags, det vill säga Troende unga framtida förebilders konferens om islamofobi i Sverige.

Utifrån innehållet i Schreibers artikel anses denna inte vara förenlig med de etiska riktlinjerna för det journalistiska uppdraget. Gång på gång märker vi hur Schreiber analyserar och medvetet snedvrider Bilal Philips uttalanden. Hon skriver t ex att han menar att kvinnliga svenska muslimer inte har någon plats i det svenska skolsystemet – frågan som ställdes var däremot specifikt om hur kvinnor med heltäckande slöjor, utifrån den livsstil de anammat, ska förhålla sig till debatten om huruvida de bör undervisa på skolor. Bilal Philips föreslog, med tanke på kvinnornas utsatthet, att undervisning kan ägnas åt barn och kvinnor, på t ex. muslimska skolor för att underlätta för kvinnorna i fråga (muslimska kvinnor som valt den heltäckande slöjan behöver vid dessa tillfällen inte bära niqaben).

Vidare menar hon att Bilal Philips säger att dessa kvinnor endast kan lära ut till muslimska barn och även detta har Schreiber fått om bakfoten. Vi undrar vad hon baserar dessa fabricerade utsagor på. Möjligtvis vinsten av publicitet pga. den ”kontroversiella” föreläsaren och för att skapa sig ett namn och sympatier som den stackars journalist som blivit diskriminerad av argsinta och hotfulla muslimer – ett sätt som muslimer oftast framställs på i media.

Ralf Wadman/Abu Usama El Swede mordhotar dansk journalist

Schreiber menar även att frågor censurerades på konferensen och som hon nämner fick vi en förklaring – att frågor, oavsett art, som inte är relevanta till föreläsningens innehåll inte skulle tas i beaktande. Trots detta menar Schreiber att hennes fråga gällande homofobi vs. islamofobi censurerades. Dock fick alla deltagare i samma skede, inklusive Schreiber, tillfälle att ställa sin fråga personligen då micken roterade runt salen. Hon valde istället att inte ta tillfället i akt – utan valde att sitta i tystnad för att sedan få ner sina falska efterkonstruktioner på papper. Det är sorgligt att journalistiken fortsätter, gång på gång, att svartmåla muslimer då man är mer intresserad av att skapa hätska debatter snarare än dialoger.

Till påståendet om förbudet av mobil/kamera i salen så befann det sig deltagare som inte ville bli fotograferade i salen och därmed släpptes inte den manlige fotografen in. Som de flesta vet kan mobiltelefoner användas för olika ändamål och med tanke på Schreibers profession fanns anledning att säga ifrån angående hennes mobilanvändande då denna kan användas som inspelningsapparatur. Visserligen finns misstänksamheten mot pressen, detta är inte personligt gentemot Schreiber utan snarare erfarenheten av den ständigt negativa framställningen av muslimer i media, en trend som hon valt att följa. I detta fall marginaliseringen av Bilal Philips som ondskefull.

Med tanke på Schreibers uppvisade minnesluckor borde hon ha fått använda en diktafon, för uppenbarligen har hon missuppfattat både frågorna som ställdes samt svaren som gavs. Vidare till uttalandet om att svenskar är islamofober har tagits ur sin kontext. Självfallet finns det islamofobi i Sverige, precis som i övriga världen och därav temat till konferensen. Det var detta Bilal Philips sade, snarare än att svenska människor är islamofober. Det ter sig märkligt att hon glömde nämna vad Bilal Philips talade om i början av föreläsningen, nämligen den historia som präglades av bra relationer och utbyten av kunskap och handel mellan vikingarna (skandinaver) och den muslimska nationen i Andalusien. Den ensidigt negativa inställningen och utgångspunkten som Schreiber har är ett svart-vitt koncept som grundar sig i fördomsfulla scheman om Bilal Philips och allt som har med Islam att göra. Istället för att objektivt ta in den information som presenterades höll hon sig enbart till de nämnda scheman och fyllde i luckorna med osanningar. Olyckligtvis finns sannolikheten att Schreiber faktiskt tror på att det hon skriver hände. Kan det vara pga. bristande kunskaper inom det engelska språket som missförstånden har uppstått eller är det så att hon kom in med en viss agenda till att börja med?

Inom socialpsykologin talar man om kategorisering av människor i ”in-grupper” och ”ut-grupper” där ”in-gruppen” är den egna som värderas med positiva egenskaper och värme, medan ”ut-gruppen”( i detta fall muslimer) anses vara en homogen grupp som definieras utifrån negativa fördomar och stereotyper med bas i bristande kunskap om ”de andra”. Avslutningsvis vädjar vi främst till redaktören på GT och dess läsare att reflektera och söka kunskapen om denna man, Bilal Philips. För att få en så korrekt bild som möjligt krävs det att man får all information och inte halv-sanningar. Men framförallt att inte passivt svälja den förmedlade fabricerade bilden som Schreiber målar upp genom hennes färgade lins. Hon uppmärksammar stimuli och manipulerar dessa i enlighet med sina förutfattade meningar – hon hör det hon vill höra!

Se även alla videoupptagningar utanför
Ungdomsstyrelsen granskar islamistiska TUFF
Ökänd svensk islamist mordhotade dansk journalistUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt