lördag 16 april 2011

Ungdomsstyrelsen granskar islamistiska TUFF

ISLAMISTISK KONFERENS I ännu en uppföljning kring islamisterna och deras pågående antidemokratiska konferens har nu Ungdomsstyrelsen beslutat sig att se över bidragsstödet till TUFF, efter uppgifterna som framkommit under veckan. TUFF tilldelades 550 000 kronor i statsbidrag 2010. PI har varnat för, och skrivit spaltmeter om radikala TUFF i tre års tid, och det är först nu som media, politiker och statliga bidragsgivare vaknat upp ur sin dvala. Det är mycket beklagligt.

PI: Om konferensen

Pressmeddelande

(2011-04-15) Granskning av projektbidrag

”Ungdomsstyrelsen har 2010-05-05 beviljat föreningen Troende unga framtida förebilder (TUFF) ett projektbidrag för att utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga islamofobin i samhället. Bland annat planeras en konferens.

I radioprogrammet Studio 1 (som sändes 14 april 2011) framkom nya uppgifter om att föreningen avser att bjuda in en föreläsare till sin konferens, som enligt uppgifter försvarar självmordsbombare, uttrycker antisemitiska ståndpunkter och förespråkar dödsstraff för homosexualitet.

När dessa uppgifter kommit till Ungdomsstyrelsens kännedom har myndigheten försökt nå föreningen för att klarlägga fakta. Organisationen har ombetts att redogöra för hur projektbidraget används. Föreningen har dock ännu inte återkommit till myndigheten.

Ungdomsstyrelsen ser mycket allvarligt på de framkomna uppgifterna. Om Ungdomsstyrelsen kommer fram till att bidragsmedel har använts på ett sätt som strider mot bidragsförordningens syfte eller villkor för bidragets beviljande kommer Ungdomsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.

Kontaktperson:
För mer information kontakta Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd.
tfn 08-566 219 12″Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt