torsdag 21 april 2011

Tiofaldig ökning av kackerlackor i Sverige

KACKERLACKOR Antalet anmälda fall av kackerlackor ökade nästan tiofaldigt mellan 2006 och 2010. Under samma tidsperiod ökade antalet anmälda fall av vägglöss mer än sexfaldigt. Det visar statistik som försäkringsbolaget Trygg-Hansa har analyserat tillsammans med Nomor AB.

Trygg-Hansa skriver vidare i ett pressmeddelande:

Kackerlackan är ett skadedjur som kan sprida både virus och bakterier och ge upphov till bland annat salmonella och gulsot. (Kackerlackan hittar man i USA, Asien, Mellanöstern, tropiska områden men även den den tyska kackerlackan, som är vanligast i Sverige, anm PI)

Sedan 2006 har antalet anmälda fall ökat dramatiskt i Sverige. Enligt Trygg-Hansas siffror var ökningen nästan tiofaldig (865 procent) mellan 2006 och 2010 och bara från 2009 till 2010 ökade antalet anmälda fall mer än femfaldigt (från 528 till 2701 fall). Kackerlackor förökar sig mycket lätt och snabbt, fem honor ökar kolonin med 200 nya kackerlackor var femte vecka.

Statistiken visar även att det finns ett stort problem med vägglöss i Sverige. (Vägglusen finns i Mellan- och Sydeuropa samt Asien, USA och andra ‘exotiska’ länder, anm PI). Mellan 2006 och 2010 ökade antalet anmälda fall mer än sexfaldigt (531 procent), och även här skedde den kraftigaste ökningen mellan 2009-2010, då antalet ökade från 548 till 1484. Det motsvarar nästan en tredubbling av antalet fall, en ökning som framförallt beror på ökat resande, mer import från exotiska länder samt bristfälligt underhåll av fastigheter. Lusen kan överleva utan föda i flera månader och är därmed svårbekämpad. Det kan krävas flera saneringar och ett ihärdigt plockande från kläder och möbler innan man blir av med dem.

Det ökade resandet är en av förklaringarna till att skadedjuren blir fler och fler. Håkan Franzén, produktspecialist inom hus- och hemförsäkring på Trygg-Hansa, säger:

- Jag hoppas att folk ska bli försiktigare när de reser utomlands. Sprid inte ut kläderna i rummet, utan stäng resväskan och lyft upp den på en stol. Och man ska tvätta innehållet i väskan på en gång när man kommer hem, säger Håkan Franzén.

SVD

PI vill dock påstå (utan belägg) att flyktinginvandringen från mellanöstern och asien ligger bakom en (stor) del av ökningen. Inte att svenskarna ökat sitt resande till Egypten och dylika länder. För övrigt finns det en programserie om tullen / immigration sectors på flygplatserna i Australien. Där är man stenhårda i sina kontroller. Mängder med folk från asien försöker ta in plantor, frö, mat och annat. Men det konfiskeras direkt då skadedjuren medföljer ett sådant bagage. Även kända svåra sjukdomar hejdar man genom att neka medhavd mat m m.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt