söndag 24 april 2011

Syriansk folkpartist föreslår språkcafé

SPRÅK Syrianen Metin Hawsho (FP) har två gånger motionerat om att Södertälje ska döpa om alla gator och torg till syrianska namn. Exempelvis Mor Afrems gata eller kanske Mor Afrems esplanad. Mor Afrem är en central gestalt i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Utångspunkten var att ge minoriten en känsla av tillhörighet. Kommunstyrelsen var positiv och menade att detta kan förstärka bilden av ­Södertälje som Sveriges internationella huvudstad. Första gången han föreslog namnändringen (2008) tog LT upp det och artikeln genererade över 300 förbannade kommentarer.

Nu tycks han ha växlat spår och föreslår det rakt motsatta – han vill starta språkcaféer i Södertälje, där smågrupper av flyktingar och anhöriga ska få intensivträning i svenska under ledning av eldsjälar från politiken, föreningslivet eller lärarkåren. Kaféerna ska då förläggas till fritidsgårdar, skolor, föreningslokaler eller liknande.

Kommunstyrelsen är åter positiv och pekar på att det finns två miljoner kronor avsatta för kompletterande svenskundervisning och att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att utarbeta regler för denna undervisning och att språkkaféer ska vara en del av denna satsning.

Syrianen är även emot SDs närvaro i riksdagenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt