fredag 18 februari 2011

Diskriminering inom rättsväsendet?

MAGICA DE HEX Vad är en fördom? Enligt min ordbok är det "en förutfattad mening (som inte är grundad på egen eftertanke) "eller "en inrotad vanföreställning". Du har sett några människor ur en viss grupp göra något fel och då förutsätter du omedvetet att alla som liknar de här människorna gör detta fel. Eller du har hela ditt liv fått höra "tjuvaktig som en skata" och du tror då att alla skator stjäl. Så ungefär uppfattar jag ordet fördom.

Och när övergår det man kallar fördom till att bli fakta? Hur många observationer krävs det av att ett fenomen faktiskt existerar för att det inte ska hänföras till fördomar längre? Hur många vetenskapliga rapporter måste produceras? För att bli medveten om fördomar hos sig själv krävs eftertanke och självrannsakan.  Men finns det fördomar som senare visat sig hålla för verkligheten?

Jag funderade på det här när jag läste Miljöpartiets motion 2010/11:Ju221 "Diskriminering inom rättsväsendet" av Maria Ferm, Bodil Ceballos och Agneta Börjesson. Här utgår man från Brås rapport "Diskriminering i rättsprocessen".  Den rapporten pekar på att "det finns föreställningar inom rättsväsendet om att vissa minoritetsgrupper och vissa brottstyper hör ihop. Det finns också föreställningar om att personer med vissa typer av minoritetsbakgrund alltid förnekar och därför inte tas på allvar. Personer med utländsk bakgrund betraktas som mindre trovärdiga än etniska svenskar – på brottsplatsen, under brottsutredningen och i domstolsförhandlingarna". Här vill Mp ha en utredning hur vanligt förekommande denna diskriminering är.

Frågan är hur det här kommer till uttryck som diskriminering inom rättsväsendet? Som förklaring till ordet diskriminering står det i min ordbok: "särbehandling, inskränkning av rättigheter". Att ha föreställningar om någonting har väl inte blivit diskriminerande än, det är om man på olika sätt utrycker den föreställningen i sitt arbete som den eventuella diskrimineringen inträder.

Om vi tar som exempel zigenare och stöld så har vi den mycket gamla fördomen att zigenare stjäl, att luta oss mot.  Finns det kanske en viss möjlighet att anställda inom rättsväsendet, som arbetar inom området dagligen, ser en tendens till belägg för fördomen?  Ska vi avgöra om det är diskriminerande måste vi kanske ta reda på om det är sant eller falskt först?  För övrigt lär en studie om zigenare ha igångsatts av Brå som sedan snabbt förpassade den till någon dammig hylla. Varför det, kan man undra? Själv måste jag tillstå att en oproportionerlig andel zigenare verkar syssla med stölder och åldringsrån. Det är en fördom som jag och många andra har.

Många zigenare lever i en helt annan kultur än den svenska trots att man bor i Sverige, och har inte anammat samhällets regler. Enligt undersökningar har 10 % arbete. Och det finns stora kulturella skillnader mellan oss och vissa invandrade minoriteter. I en del av dessa kulturer verkar den som ljuger mest och skriker högst vinna på poäng. Det ovanstående gäller naturligtvis inte alla. Jag vet att det finns skötsamma zigenare och lågmälda araber.

Sen finns det historiska, sociala, psykologiska, kulturella och religiösa orsaker till olika beteenden hos olika folkslag och hos enskilda människor. Men vad man ser och hör är det yttre beteendet hos människor, förklaringarna är bara intressanta i eventuella teoridiskussioner. Och den som blir rånad, misshandlad eller våldtagen skiter fullständigt i teorin.

Men varför bara bry sig om minoriteter? För det är de enda Mp skriver om i sin motivering. Fast det känns som typiskt för Miljöpartiet, numera är det lika mycket invandringpolitik som miljöpolitik på agendan. Det är djupt diskriminerande mot varje kriminell svensk att inte titta på "underliggande föreställningar" hos rättsvårdande myndigheter när det gäller dem. Varför anser Mp att det är mer synd om kriminella minoriteter med utländsk bakgrund? Varför anser Mp alltid att det är mer synd om den som har utländsk bakgrund?

Vad Miljöpartiet vill ha är en utredning som ska bedöma hur vanligt det är att människor diskrimineras inom rättsväsendet . Och med "människor" verkar man alltså mena invandrare? För det är som sagt bara dem man skriver om i sin motivering. Kan vi inte istället göra en utredning för att se om det finns någon fog för dessa "föreställningar" som man kallar det. Stjäl zigenare mer, ljuger och nekar vissa grupper mer än etniska svenskar?  Det vore bra mycket intressantare.

På något sätt måste dessa "föreställningar" uppstått.  Fast det beror förmodligen på att vi svenskar är så rasistiska och diskriminerande mot alla stackars minoriteter? Eller skulle det eventuellt kunna vara så att de som arbetar med det här uppmärksammar vissa tendenser hos sina klienter? Helst eftersom de upptar en ganska stor del av de rättsvårdande myndigheternas tid. Jag läste någonstans att ca 65- 70 % av fängelsekunderna utgörs av människor med utländsk härkomst. Det måste vara något djupt fel om 20 % av befolkningen upptar 70 % av fängelseplatserna. Tydligen får inte kriminalvården föra statistik om etnisk tillhörighet längre, i ännu ett desperat försök av makten att förneka verkligheten. Men det räcker att titta på Ikaros-listan för att förstå fördelningen. Bland de sexton mest eftersökta  i landet har vi en svensk.

Mp vill gärna ha en antidiskrimineringsbyrå i varje kommun också, helst i varje buske. Precis som om det inte skulle räcka med den kränkthetskultur vi har idag. Nejdå, här gäller det att hitta och identifiera mer diskriminering till varje pris. Och tror man att det skulle hjälpa upp den mångomtalade men svårfunna integrationen, då har man en konstig syn på verkligheten.

Det är naturligtvis aldrig bra om fördomar står i vägen för ett öppet arbetssätt inom någon sektor av samhället, man kan aldrig utgå från att alla tillhörande en viss grupp är likadana. Men det är heller inte bra att totalt förneka vad erfarenheten säger. Så jag röstar för en utredning om "vilka är de diskriminerande föreställningarna om vissa minoriteter och är de sanna eller falska"? Så får vi veta om det är sant eller falskt, vilket i sig vore bra. Och är det sant kan det naturligtvis inte vara diskriminerande? Är det falskt är det bra att alla får veta det.  Då har vi kunnat motbevisa några fördomar.

Miljöpartiet är ett intressant parti. Man bör ta upp och syna varje ord de uttalar och varje motion de lämnar. För något mer verklighetsfrämmande än dessa miljömuppar är svårt att hitta. Ja, det skulle vara vänstern med sugproppen Ohly då. De som röstar på Mp för miljöpolitikens skull bör också få veta vad man får på köpet. En fullständigt ohejdad invandring. Miljöpartister tror också att öppna gränser skulle gå att kombinera med ett generellt välfärdssystem.  Vi andra lyssnar med fasa på människor vars ekonomiska insikter verkar ligga i linje med en shopaholics och vars politik helt skulle förinta all välfärd.

Magica de Hex

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt