söndag 13 februari 2011

Många flyktingar fler bostäder bör byggas

FLYKTINGAR Växjö har stora problem med bostadsbristen. Förutom svårplacerade hyresgäster, äldre personer och 90-talisterna har man tagit emot fler flyktingar än man kan klarar av att ge husrum.

Drygt 150 nyanlända barn, ungdomar, vuxna och gamla som är inskrivna på kommunens integrationsenhet är bostadslösa. De bor därför hos släktingar, bekanta eller landsmän som håller dörren öppen. Enligt tjänstemän på arbete och välfärd finns det lägenheter som det bor 10-15 personer i. Sanitära problem, komplikationer med läxläsning och skolgång och ett osäkert boende över huvud taget, är bara några baksidor som handläggare på kommunens integrationsenhet nämner. Och det oroar. Och skulle regeringen häva anhörigstoppet från Somalia skulle det innebära ytterligare 400 barn.

Under våren ska politikerna sätta sig ner och uppdatera ett nytt program för bostadsförsörjningen i Växjö.

– Det byggs alldeles för lite, konstaterar planchefen Kristina Torvaldsson.

– Det är ju så att vi har ett problem över huvud taget med att vi faktiskt blir ungefär 200 personer fler varje år på Araby, Dalbo och Nydala och inga nya lägenheter byggs. Det är ett problem. Det vet politiken om men vi kommer att påtala det igen, säger Per Sandberg, chef på förvaltningen för arbete och välfärd.

SMP

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt