fredag 11 februari 2011

RFSL Ungdom anmäler muslimer till Skolinspektionen

MUSLIMER ANMÄLDA RFSL Ungdom har anmält Al Salam-skolan i Örebro till Skolinspektionen efter att skolchefen Hussein Aldoudi uttalat sig i SVT:s Uppdrag Granskning om att det inte finns några homosexuella muslimer. Uttalandet blir ett sätt att legitimera homofobi på skolan och indirekt uppmana övriga elever att också föra dessa värderingar vidare – om de vill vara "riktiga" muslimer.

”I Uppdrag Granskning som sändes i Sveriges Television, 2 februari, deklarerar skolchefen på grundskolan Al Salam i Örebro att det inte finns några homosexuella muslimer. Reportern frågar Hussein Aldaoudi flera gånger hur det skulle vara om någon elev på skolan vore homosexuell. Aldaoudi svarar att det är upp till eleven själv, men låter förstå att eftersom det inte finns några homosexuella muslimer skulle denna situation inte uppstå.

Det uttalande som Aldaoudi gör i programmet tydliggör för eleverna på skolan att om man är homosexuell hör man inte hemma där – denna företeelse är så otänkbar att den inte ens finns. Det finns det såklart elever på skolan som identifierar sig som homosexuella, men som aldrig efter detta uttalande skulle kunna vara öppna med sin identitet inför vänner, klasskamrater eller lärare. Uttalandet blir vidare ett sätt att legitimera homofobi i skolan och indirekt uppmana övriga elever att också föra dessa värderingar vidare – om de vill vara "riktiga" muslimer. Aldaoudi blir också en röst som för fram den alltför vanliga uppfattningen att hbt-identitet är oförenlig med en religiös tro, eller en annan hudfärg än vit. Denna föreställning bidrar till den dubbla diskriminering och utsatthet icke-vita och icke-sekulära hbt-personer möter i Sverige och i många andra delar av världen.

Al Salam-fallet sätter fingret på trubbigheten i styrningen av de skolor som verkar i Sverige. Trots att skolan genomgick en granskning av Skolinspektionen i slutet av 2009, där en lång rad påpekanden skedde, och att likabehandlingsplanen uppdaterades därefter, uttalar sig skolchefen kränkande i nationell tv. Det blir plågsamt uppenbart att en likabehandlingsplan inte betyder ett skvatt. Problemen ligger uppenbarligen djupare än att de går att åtgärda med en likabehandlingsplan.”

SVT DEBATT

PrintFriendly Share



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt