fredag 18 februari 2011

Kommuner ska tvingas ta emot ensamkommande

MASSINVANDRINGEN Det går inget vidare för Migrationsverket med utplaceringen av så kallade ensamkommande flyktingbarn ute i landet. Det vill man nu råda bot på med en utredning som ska komma med förslag på hur man kan tvinga kommuner att ta emot dessa.

De ensamkommande flyktingbarnen, som ofta visar sig vara varken ensamkommande (släkten hittas mirakulöst efter att PUT tilldelats), flyktingar (en försvinnande liten del av de som kommer till Sverige varje år har reella skyddsbehov och flyktingstatus – lite drygt fem procent sedan 1980) eller barn (behöver inte en närmare förklaring, exemplen på de lillgamla gossarna är otaliga) består oftast av pojkar, killar, män – kalla dem vad man vill.

– Jag har tidigare varit ganska skeptisk till att titta på ett sådant här tvångsinstrument, men när man kommer till en punkt när man inser att det inte fungerar på ett tillfredställande sätt, då får man ompröva sina ställningstaganden, säger Tobias Billström som är migrationsminister.

Ökningen är dramatisk: 2004 tog sig 388 sådana till Sverige, 2010 var det antalet uppe i 2 393, varav de flesta är från Afghanistan och Somalia. Till dessa jagar Migrationsverket ständigt kommuner som vill ta emot dem, vilket än så länge är frivilligt. Migrationsverket har flera gånger larmat om att de asylsökande ungdomarna blir sittande i månad efter månad i tillfälliga boenden i väntan på att få en kommunplacering.

Billström säger nu att man kommit till vägs ände.

– Vi pratar om väntetider som är upp till sex månader i vissa fall, och det är inte acceptabelt. Du hinner rota dig i den kommunen där du bor i transitboende, och sedan ska du flytta en gång till, vilket du kanske inte vill för att du skaffat dig nya kompisar och så vidare. Det här skapar en massa följdproblem som vi borde kunna undvika, och det ska utredaren titta på.

Lagman Göran Ewerlöf i Svea Hovrätt har fått åtta månader på sig att utreda hur Migrationsverket ska kunna anvisa asylsökande ungdomar till kommuner som i dag inte har åtagit sig att ta emot några. Billström säger att han i dagens läge inte lutar åt något håll men hävdar att han i dagsläget ändå inte ser några andra alternativ än att tvinga kommunerna att ta emot de så kallade barnen.

Henrik Bredberg på Sydsvenskan skriver:

Hela Sverige har ett ansvar och hela Sverige måste ta det ansvaret. Hela EU har ett ansvar och hela EU måste ta det ansvaret.

Malmö är en generös, öppen och mottagande stad. Malmö måste få hjälp att förbli det.

SR · SDS

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt