torsdag 24 februari 2011

I princip alla asylsökande från Somalia får stanna i Sverige

FLYKTINGVÅG Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige. Under 2010 prövade Migrationsverket 6 861 asylansökningar. 1 965 avskrevs eller övertogs av annat land inom ramen för Dublinförordningen. Av resterande 4 896 personer fick 4 530 bifall (92,5 procent) och 366 avslag (7,5 procent). Och fler lär det bli framöver efter ett nytt domstolsutslag på torsdagen.

Migrationsöverdomstolen beslutade att en somalisk man får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia och då mannen saknar ett internt flyktalternativ. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i nuläget inte är möjligt att begränsa prövningen av om det föreligger en inre väpnad konflikt mot endast vissa delar av södra och mellersta Somalia. Detta mot bakgrund av stridernas omfattning, karaktär, geografiska spridning och de följder dessa har för civilbefolkningen samt avsaknaden av mer utförlig information om förhållandena i södra och mellersta Somalia.

Migrationsöverdomstolen finner att det för närvarande råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening i hela södra och mellersta Somalia, det vill säga i de delar av Somalia som inte utgörs av Somaliland och Puntland. Domstolen konstaterar att den somaliska mannen inte har något internt flyktalternativ eftersom han saknar anknytning till Somaliland och Puntland. Han är därför i behov av skydd utanför hemlandet och har rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

– Mycket få personer har hittills åberopat inför oss att de kommer från utanför Mogadishu. Så egentligen får Migrationsöverdomstolens beslut en marginell betydelse, rent statistiskt, hävdar Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

Han tror inte att beslutet märkbart kommer att öka flyktingströmmen från Somalia och menar att kostnaden och svårigheterna att ta sig till Sverige är andra faktorer man ska ta hänsyn till.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt