torsdag 10 februari 2011

JK friar Ulf Nilson

PURSVENSKAR Efter att Ulf Nilson beskrivit etniska svenskar som ”pursvenskar” – ett numera vedertaget uttryck, ungefär som Jimmie Åkessons (SD) ”rövskalle” – och orsakat en folkstorm bland de politiskt korrektas överstepräster anmäldes även krönikan till JK för ”hets mot folkgrupp”, som i dag kommit med sitt beslut.

JK slår fast att krönikan inte var ”hets mot folkgrupp”. Anmälningarna mot Expressens biträdande chefredaktör Per-Anders Broberg, som var tillförordnad ansvarig utgivare, leder således inte till att någon förundersökning inleds.

I beslutet konstaterar JK bland annat:

Den anmälda artikeln har tillkommit i nära anslutning till sprängdådet i centrala Stockholm den 11 december 2009 och utgör ett inslag i den debatt som sedan den aktuella händelsen pågått i medierna. Artikeln innehåller i sig inte några hot eller uttryck för missaktning för någon folkgrupp. Med nämnda utgångspunkter anser Justitiekanslern att det samlade intrycket av artikeln är att den inte går utöver vad som är tillåtet enligt TF [Tryckfrihetsförordningen, PI:s anm.].

Thomas Mattssons blogg

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt