onsdag 2 februari 2011

Kulturresa ska öka förståelsen för mångkulturella hyresgäster

KULTURRESA Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag, arrangerar i höst en ”kunskapsresa på temat kultur och samhällsliv i Mellanöstern” med hänvisning till att ett par hundratusen människor med bakgrund i dessa länder har kommit till Sverige och nu bor i SABO:s medlemsföretags fastigheter – och nu är det dags att besöka deras hemländer.

Syftet med resan sägs vara att öka kunskaperna om de miljöer och livsvillkor som SABO:s hyresgäster kommer ifrån. I resan kommer studiebesök och möten med familjer i deras egna hem att ingå.

Vår förhoppning är att den ger oss nya insikter och erfarenheter som bidrar till att utveckla och förbättra förvaltningen av våra bostadsmiljöer.

Några punkter som kommer att belysas särskilt under resans gång är:

  • Vilka boendeförhållanden kommer man ifrån?
  • Hur viktig är utemiljön i boendet?
  • Vad i de kulturer vi möter främjar och motverkar integration i svenska bostadsområden?
  • Vilken är familjens och släktens roll?
  • Mannens och kvinnans roll?
  • Förutsättningar för fredlig samexistens i svenska bostadsområden?
  • Vad talar för återvändande och vad talar för ny flyktingvåg

Mellan den 10 och 18 september äger resan rum.

Program

10-13 sep:

Flyg till Damaskus
Introduktion om området (historiskt utveckling, religioner och folkgruppens utveckling
Inrikesfl yg till Kamashli i Norra Syrien
Familjens och släktens betydelse, kulturskillnader, besök hos familjer

14 sep:

Bussresa till Turkiet
Besök i Zaz, övergiven by utanför Mardin
Besök i kloster

15 sep:

Besök i två byar utanför Mardin, Bakisyan – där tiden stått stilla, besök hos familj i muslimsk by

16-17 sep:

Besök i St Gabriels kloster
Besök i byn Marbop, där invånarna tvingades bort för 10 år sedan – fi ck återvända för 5 år sedan, möte
med återvändare från Europa
Återresa med buss till Kamshli i Syrien
Inrikesfl yg till Damaskus
Summering av intryck från resan

18 sep:

Återresa till Sverige

Priser

En biljett kostar 32 000 kronor för medlemmar och 38 000 kronor för icke-medlemmar. Målgruppen är styrelseledamöter, företagsledningar och tjänstemän i bostadsbolag.

SABO · Programmet (PDF)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt