söndag 20 februari 2011

Turkisk mångmiljondonation till moskébygge i Skövde

MOSKÉBYGGE Islamiseringen fortsätter. Sedan 1999 har Skövde Muslimska Kulturförening tjatat på kommunen om både mark och bygglov att få bygga en gigantisk moské -Seyyidina Hamza Moskén. Nu har Skövde kommun beviljat bygglov som gäller till 2014, med trolig byggstart till sommaren. En stiftelse – Skövde Moské och Kulturhus – har skapats för ändamålet, vilket betyder ingen insyn i ekonomin. Moskén kommer att kosta runt 60 miljoner kronor. Förutom donationer från medlemmar har nu även en turkisk ”välgörenhetsorganisation” gått in med ett startkapital om 10 miljoner kronor. Oklart vilken detta är, men som alltid när det gäller spridande av islam går inte utländskt kapital in utan att kräva något tillbaka. Frågan är vad i detta fallet?

Moskén ska ligga på en tomt mellan Karstorpsrondellen och Kärnsjukhuset (KSS) i södra Ryd, och byggs i princip utanför ett villaområde. Tomten är på cirka 17000 m2 och moskéns huvuddel är på 750 m2 och läktaren på 275 m2. Det skall också finnas en separat samlings- och fritidslokal på 750 m2 intill moskén. I den aktuella ritningen har det tagits ”hänsyn till den klassiskt- och modernt islamiska arkitekturen samt den skandinaviska.”

Karta

Ordföranden i moskéstiftelsen, Yüksel Peker, säger att den turkiska donatorn ”är en garant för att det hela är ett seriöst projekt och när den gjort tummen upp så räknar stiftelsen med att det ska gå lättare att hitta finansiärer.”

Moskébyggarna är en mix av turkar och bosnier. Man är medlem i Bosniska Islamiska Riksförbundet i Sverige och har en bosnisk imam. Bosniska Islamiska Riksförbundet i sin tur lyder under Sveriges muslimska råd (SMR) som leds bland annat av Helena Benaouda – den ökända finska konveriten vars svärson sitter häktad för försök till terrorism. Med andra ord, moskén i Skövde är sunnitisk.

På Skövdemoskéns hemsida kan man läsa om de ansvariga för bygget:

Arkitekt och huvudprojektledare: Mahmut Sami Kirazoğlu (turkisk arkitekt som är bosatt i Medina sedan många år tillbaka. Han är den muslimska världens mest kända arkitekt med mer än 350 moskéer byggda framförallt i Medina och Turkiet men också i Indien, Ryssland och Somalia)
Byggherre: Stiftelsen Skövde Moské och Kulturhus
Projektledare och huvudentreprenör Etapp I: Lage Ali Olofsson, CTR (Consulting Timing Research) AB, Delsbo/Stockholm.
Medarbetare (entreprenör): Bekir Saglam, Saglam Insaat AB, Istanbul, Turkiet.

Och stiftelsens stadgar

Stiftelsen Skövde Moské och Kulturhus

Bildades 4 januari 2000 (27 Ramadan 1420) i uppdrag av Skövde Muslimska Kulturförenings årsmöte 9 Januari 1999 (21 Ramadan 1419).
Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län (organisationsnummer 865501-0687) med tillsyn enligt lagen 1994:1220 och har en auktoriserad revisor.

§3- Stiftelsen har till ändamål att bygga en moské och kulturcentrum i Skövde, att bedriva verksamhet gemensam för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Skaraborg i Västra Götalands län. För att nå sina syften måste stiftelsen ha följande verksamhet i samarbete med Skövde Muslimska Kulturförening:

att förrätta bön och göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning,
att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället,
att grunda ett bibliotek,
att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och tobak samt kriminalitet,
att bygga upp studieverksamhet och utbilda imamer,
att aktivera kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran,
att informera om islam genom föreläsningar, symposier och publikationer,
att förstärka vänskapsband och ömsesidig förståelse mellan muslimer och övriga i det svenska samhället,
att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt gällande svenska läroplan med islamisk riktning,
att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt att främja utbildning i det arabiska språket,
att främja vård och uppfostran av barn,
att utöva hjälpverksamhet bland behövande,
att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamiska civilisationen.

SD motsätter sig

Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg, kommenterar:

- Frågan var och en bör ställa sig är varför så kallade "välgörenhetsorganisationer" i underutvecklade länder på andra sidan jordklotet vill bekosta enorma moskébyggen i ett av världens rikaste länder. Svaret finns att läsa i koranen för den som orkar bemöda sig med att sätta sig in i vad denna ideologi har för drivkrafter och mål.

- Vi planerar nu att bedriva en omfattande kampanj mot detta moskébygge dels genom spridning av flygblad och dels via internet, till exempel genom Facebook.

Pressmeddelande april 2010
Facebook

I en rad poster på en blogg som heter skovdemosken går Josef Fransson i svaromål på en del insändare införda i SNL under förra våren.

Könsapartheid i vanlig ordning

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt