måndag 10 oktober 2011

Är det så här vi vill att Sverige ska vara?

DET NYA JUDEHATET Ärligt talat; är det här klokt? En ung svenska av judisk börd, Nina Troisner, ser sig tvungen att emigrera från Malmö till Israel p.g.a. att hon känner sig hotad av till Sverige invandrade muslimer! Vilka tror de här muslimerna att de är? Varför tror de att de ska ha rätt att uppföra sig på detta vis i Sverige – vårt fosterland – där vi har frihet och demokrati?

Det är fullkomligt oacceptabelt att Sveriges politiker uppför sig som de värsta dhimmis, bugar och bockar, inför den totalitära, förtryckande och dödsälskande religionen islam.

För att vårt land ska kunna fortsätta vara en parlamentarisk demokrati utan förtryck av någon enda religiös eller etnisk grupp är det uppenbart att immigrationen av ytterligare muslimer till Sverige stoppas omgående. Muslimerna är den enda grupp som tar sig friheten att försöka ändra på vårt lands ideal och på våra traditioner.

Fortsättningsvis föreslås att immigranter tas emot enligt asylöverenskommelser från andra folkgrupper än de som bekänner sig till den muslimska tron. Förslagsvis måste även de hittills immigrerade muslimerna svära trohet till våra demokratiska ideal för att få lov att stanna i Sverige. Vi kan inte ha miljoner femtekolonnare som samtidigt kallar sig ”svenskar”.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt