fredag 14 oktober 2011

Polisen lovar hårda tag mot motdemonstranter

SDU-DEMONSTRATION Polisen tycks ha tröttnat på anti-demokratiska vänsterextremister. Nu lovar man att ta i med hårdhandskarna för att stoppa alla som försöker störa eller hindra Sverigedemokraternas demonstration i Malmö den 15 oktober. Håller polisen fast vid sin taktik, kan motdemonstranterna få ett bryskt uppvaknande.

PI har tidigare rapporterat om hur extremvänstern i Malmö kommer att försöka sabotera demonstrationen, sin vana trogen.  Fram tills nu har ju AFA & Co kunnat agera i princip ostörda, vilket naturligtvis sporrat dem till att fortsätta. Nu kanske ändå ett visst hopp kan skönjas för demokratin, när polisen lovar betydligt hårdare tag än tidigare. 

Lördagens SDU-demonstration kan bli den största Sverigedemokratiska manifestationen hittills. Under den presskonferens som hölls i polishuset i Malmö under fredagen redogjorde polismästaren Ulf Sempert och kommenderingschefen Jarl Holmström för hur man planerat inför den kommande insatsen:

”Det finns all anledning för polisen att vara självkritisk”, sa Holmström. ”Vi har haft problem med att säkerställa att Sverigedemokraterna kunnat genomföra torgmöten och demonstrationer tidigare. Nu behöver vi tillse att demonstrationen kan genomföras utan störningar”.

Malmöpolisen har samverkat med Rikskriminalen för att bedöma hotbilden mot demonstrationen. Exakt hur hotbilden ser ut ville man inte redogöra för, men polisen medgav att riskmomenten bedömts högre än vid andra demonstrationer. Den samlade bedömningen har medfört att skånepolisen kommer att få förstärkningar både från Västra Götaland och Stockholm.

Den kritik som framförts mot polisen av Justitieombudsmannen efter bland annat SDU-demonstrationen i Göteborg i april, verkar alltså ha fått visst genomslag. Om scenariot med kravaller, stenkastning och brandbomber upprepas kommer kritiska blickar även att riktas mot Malmöpolisen, vilket man naturligtvis inte vill riskera. Kanske var det därför kommenderingschefen var ovanligt rak på sak när han förklarade hur han ser på lördagens demonstration:

”Det är en grundlagsskyddad rättighet och en laglig demonstration. Om utomparlamentariska grupper försöker hindra den så kommer vi agera mer resolut än vid tidigare insatser”.

Begreppet ”resoluta insatser” återkom flera gånger under presskonferensen. Enligt polismästare Sempert kommer polisen att ingripa mot alla som blockerar marschvägen - antingen genom att avvisa, omhänderta eller gripa dem. ”Vi kommer att fysiskt lyfta undan människor om det behövs. Den som gör motstånd gör sig dessutom skyldig till ytterligare brott”.

Ett av de vanligaste tilltagen för anti-demokraterna har tidigare varit att störa ut de sverigedemokratiska talarna med oljud från bland annat megafoner, nyckelknippor och visselpipor. Inför lördagen planerar motdemonstranterna att använda tre mobila ljudanläggningar för att hindra Sverigedemokraternas budskap från att nå ut. Även detta kan nu hindras av polisen. Eller som Jarl Holmström uttryckte det:

”Sverigedemokraterna har rätt inte bara att demonstrera, utan också att nå ut med sitt budskap till allmänheten. Om några påtagligt försöker hindra detta kallas det störande av allmän sammankomst. Det är ett brott och då kan vi ingripa.”

För den som vill vara positiv, kan ett visst ljus skönjas i tunneln. Det verkar som om polisen, i alla fall teoretiskt, beslutat sig för att börja skydda den svenska demokratins grundlagsstadgade rättigheter och agera mot den anti-demokratiska extremvänstern. Om så blir fallet, kommer resultatet med all säkerhet att bli mycket intressant att studera. Lördagens demonstration kan bli den första där Sverigedemokraterna tillåts föra ut sitt budskap utan att attackeras av anti-demokratiska extremister. Men – det kan också bli gnistan som tänder den slumrande krutdurken Malmö.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt