torsdag 13 oktober 2011

Mulimsk hatsajt får behålla statsbidrag

HATBIDRAG Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson följer idag upp sin ledare från i somras där han uppmärksammade att sajten ”muslim.se” 2009 fick 416.000 kr i statsbidrag via Ungdomsstyrelsen. Motivet till bidraget angavs vara att ”motverka eller förebygga rasism och ‘islamofobi”. Sajten drivs av Sveriges imam förbund och på hemsidan förespråkas bl.a. att homosexualitet ska straffas med döden, att en muslim inte får bli vän med kristna eller judar och att en muslim endast bör rösta på andra muslimer i val.

Sveriges imam förbund och muslim.se representerar i klartext alltså islamism i Sverige och skattepengar används för att finansiera islamistisk propaganda. I Ungdomsstyrelsens stadgar står att bidrag inte får ges till ”verksamhet som strider mot demokratins idéer, det vill säga tanken om alla människors lika värde”. Per Gudmundsons avslöjande ledde till kraftiga reaktioner, bland annat sa demokratiminister Birgitta Ohlsson att ”jag blir oerhört upprörd och besviken varje gång statliga medel går till organisationer som hyser antidemokratiska värderingar”. RFSL påpekade att det är ”oacceptabelt att bidrag går till att hetsa mot homosexuella”.

Per Gudmundson berättar idag i SvD att Ungdomsstyrelsen nu har granskat förhållandena kring det bidrag som har gått till Sveriges imam förbund och funnit att ”inga projektmedel har gått till att finansiera webbplatsen”. Hur de kan veta vilka pengar som gått till vad redovisas dock inte. Per Gudmundson att det inte duger som ursäkt och att pengarna måste krävas åter även om de inte specifikt gått till att finansiera de antidemokratiska texterna på webbplatsen. Så här säger han:

Ungdomsstyrelsen verkar tycka att en förening gärna får förfölja minoriteter på kvällstid så länge som den håller tyst om sitt hat på dagtid, det är orimligt. Det går inte att urskulda sig med att man bara ger bidrag till den städade fasaden – "Vi har bara finansierat skjortorna. Armbindlarna har ungdomarna sytt själva".

Som vanligt är det PK-ismen som här visar sitt undfallande ansikte. Ingen vågar kritisera och dra in bidrag för den muslimska minoriteten som enligt rådande kulturradikalistisk diskurs alltid ska betraktas som utsatt, diskriminerad osv. Ungdomsstyrelsen ser hellre genom fingrarna med lite judehat och dödsstraffshets mot homosexuella än man riskerar få kulturradikalernas onda öga riktat mot sig och bli anklagade att gå de främlingsfientliga krafternas ärenden.

SvD

Relaterat

Ge inga bidrag till hatet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt