lördag 15 oktober 2011

Polishögskolan anmäler kvotering till DO

SÄRBEHANDLING Antagningen till polishögskolan är kvoterad vilket innebär att kvinnor och invandrare får förtur till utbildningen. De sökande svenska männen har blivit alltmer förbannade eftersom man anser sig bli diskriminerade. De anmälde det hela till DO som efter fyra månader kommit fram till ett beslut.

Det är Centrum för Rättvisa, en fristående organisation, som har tagit upp fallet. Det är 130 män som har tagit kontakt med denna för att de ska hjälpa dem med en anmälan till DO. Så många har aldrig stått bakom en anmälan till DO så man tycker att detta skulle ge en anledning att titta närmare på de faktiska förhållandena på Polishögskolan. Men DO har gjort aspiranterna mycket besvikna.

Centrum för Rättvisa visade att kvoteringen till Polishögskolan var olaglig och krävde ett beslut om diskriminering av män. Men efter fyra månader svarar DO så här:

DO kommer att kontakta Rikspolisstyrelsen, som ansvarar för polisutbildningen, för att ta upp frågan om det kan finnas diskriminerande inslag eller otydliga kriterier som kan uppfattas som diskriminerande i samband med antagningen till polisutbildningen”.

Detta ”beslut” kom som en kalldusch för aspiranterna och Centrum för Rättvisa. Att det skulle ta fyra månader för DO att tota ihop denna mening är ofattbart. Så hur lång tid kan det ta innan DO kontaktar Polishögskolan?

Centrum för Rättvisa

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt