fredag 7 oktober 2011

Årets mångfaldsbarometer presenterad i dag

MÅNGKULTUR I dag presenterade Uppsala universitet årets mångfaldsbarometer, som det så käckt heter. Den uppges visa att andelen svenskar med extremt negativa attityder gentemot mångfald minskat något sedan 2010 och att ”svenska folket har överlag stabila toleranta attityder till mångfald” samtidigt som få dock själva umgås med utomeuropeiska invandrare, vilket är symptomatiskt för situationen i Sverige där politiker och journalister säger sig avguda denna berikande mångfald men bor själva långt bort ifrån den. Gammelmedia gör som vanligt sitt bästa för att tolka siffrorna som att svenskarna vill ha mer mångfald, medan siffrorna snarare är ganska stabila.

Andelen svenskar med extremt negativ attityd till mångfald har minskat med 0,8 procentenheter sedan förra året och ligger på 4,9 procent. Män är i större utsträckning negativa än kvinnor och man framhåller att de är de med dålig utbildning som är extra negativa, vilket är föga förvånande då det framför allt är dessa som kommer i kontakt med den så kallade mångkulturen i förorterna.

Många vill dock se att hårdare krav ställs på de som kommer till Sverige. Hela 81,1 procent höll med om att ”invandrare har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor”, ett ganska naturligt ”krav” kan man tycka. 40 procent tror att invandrare tar sig till just Sverige enbart för att utnyttja de sociala förmåner som erbjuds. Vidare anser man att vissa grupper har extra svårt att integreras i det svenska samhället.

- Man skulle kunna säga att svenskarna har en positiv attityd till invandrare men att man anser att dessa skall hålla sig på avstånd och acceptera svensk kultur, säger Orlando Mella, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Några övriga fakta (lånad från Siegfrid):

  • 84 % anser att invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor.
  • 56% anser att religiösa friskolor motverkar integration
  • 56 % anser att ett område med människor från många olika länder får lättare problem
  • 65% anser att det finns grupper av invandrare som inte klarar av att integreras i vår kultur
  • 39 % anser att många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala förmåner
  • 58% anser att ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det
  • 60 % anser att alla invandrare som begår brott i Sverige bör lämna landet
  • 58% anser att muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige
  • mer än 80 % tar avstånd från burka/niqab

Pressmeddelande
Rapporten (pdf)

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt