fredag 7 oktober 2011

Främlingsfientligheten större i Sverige än i Danmark

DANMARK Den danska tidningen Videnskab publicerar en undersökning som gjorts av Carsten Jensen och Jens Peter Frölund Thomsen på den Statsvetenskapliga institutionen, Aarhus Universitet. De har tittat på de danska och svenska befolkningarnas inställning till invandring och på de parallella politiska debatterna i länderna under perioden 1990-2008. Slutsatsen är klar: svenskar är mer främlings- och invandrarfientliga än vad danskar är.

Motståndet mot att överhuvudtaget diskutera eller ifrågasätta invandringen har under tidsperioden i Sverige varit kompakt från de politiska partiernas sida. Därför har någon förändring eller utveckling inte heller skett i frågan här. De socialdemokratiska väljarna är mer invandringskeptiska och främlingsfientliga än vad de borgerliga väljarna är.

Fredrik Rheinfeldt har gått samma väg som de danska politikerna Poul Schlüter och Poul Nyrup Rasmussen gjorde: att inte politisera invandringsfrågan. De senare förlorade. Anders Fogh Rasmussen valde att ta upp frågan och fick stor framgång med det.

Forskarna konstaterar att den svenska politiker som politiserar invandringsfrågan och öppnar för debatten potentiellt kan sitta vid makten under en lång tid framöver. Carsten Jensen säger:

Vår slutsats är entydig: att det är klart möjligt att polarisera den svenska befolkningen.

Under 2000-talet har diskussionens vågor svallat höga tvärsöver Öresund om danskarna är mer främlingsfientliga än vad svenskar är. Många danskar har hävdat att svenskar bara förtigit sin skepsis mot invandringen och denna undersökning visar att så är fallet.

Våra siffror visar faktiskt att svenskarna är mer mot invandringen än vad danskarna är.

Denna undersöknings kärnfrågor var: vad händer med väljarnas uppfattningar när partierna slåss om exempelvis integration? Blir väljargrupperna mer polariserade om partierna positionerar sig på uppfattningar som är i opposition till andra partiers uppfattning? Enligt forskarna är det vad som har skett i Danmark. De konstaterar att den politiska debatten om invandringen var icke-existerande både i Danmark och i Sverige ända fram till 2000-talet.

I Sverige vill man inte politisera invandringen, och det ville man inte heller i Danmark förrän Anders Fogh Rasmussen valde att placera integrationen av invandrare centralt i debatten och dra partiet Venstre mer åt höger.

I samband med valet i Danmark 2001 fick Dansk Folkeparti en stor tillslutning. Partierna Venstre och Konservative var då tvungna att stödja sig på Dansk Folkeparti för att säkra regeringsmakten.

Den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och därför kunde forskarna undersöka hur väljarnas uppfattning i en fråga ändras när deras politiska parti ändrar sin hållning i frågan.

Om man på 1980-talet hade frågat en borgerlig väljare vad det innebär att vara borgerlig hade hon aldrig nämnt något om invandrare och integration. Men om frågan ställs i Danmark idag hade det ämnet tagits upp som ett av de första.

Av detta kan man dra slutsatsen att väljarna följer sitt parti relativt blint. Ändrar sig partiet i en fråga följer oftast väljaren med.

De delar av valmanskåren som fundamentalt är borgerliga eller socialistiska följer i hög grad sitt parti. När Venstre ändrar sig i invandringsfrågan ändrar sig också deras väljare; de underordnar sig partiet.

I väljarundersökningarna har svenskar och danskar besvarat en mängd frågor, bl. a. ”Ska Sverige/Danmark ta emot fler flyktingar?” På det sättet har forskarna exempelvis identifierat att väljargrupperna i samband med valet i Danmark 2007 närmade sig varandra. Det tolkar forskarna som att Socialdemokraterna och SF i Danmark rörde sig åt höger i jämförelse med tidigare val.

Videnskab

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt