söndag 2 oktober 2011

Dags att riva svenska kyrkor

KULTURFÖRAKT Före detta domprosten H. B. Hammar föreslår idag på SvD Brännpunkt, i något som måste anses vara ett svenskt rekord i självförnedring, att Svenska kyrkan för att förbättra ekonomin bör riva kyrkor i stora antal eller överlåta dem till pizzabagare. Hammar menar att eftersom så få idag går i kyrkan eller är medlemmar behövs inte kyrkorna längre.

Så många kyrkor behövs inte. Värt att notera är att mer än femhundra nyttjas på sin höjd någon gång per månad. I detta läge finns bara en lösning för att klara ekonomin: stäng ett antal kyrkor, eller lägg dem i malpåse. Allra helst: spräng dem!

Han nämner även det statliga bidraget till bevarandet av kyrkor som går under Kulturminneslagen. Den täcker dock inte alla kostnader, menar Hammar. Det sjunkande medlemsantalet tar han också upp som en av orsakerna till kyrkans försämrade ekonomi. Förutom rivning föreslår han även andra åtgärder:

Ett alternativ kan vara att kyrkorna säljs till privatpersoner för ombyggnad till bostäder, kanske förändras till kaféer eller pizzerior, eller varför inte görs om till kontorslokaler eller lokaler för småindustri.

Argumentet att man bör bevara kyrkorna eftersom de är en viktig del i det svenska kulturarvet avfärdar han:

Det omtalade kulturarvet skulle knappast bli mindre påtagligt om några hundra kyrkobyggnader togs ur bruk.

H. B. Hammar fortsätter att argumentera för dessa drastiska åtgärder med att kyrkan idag främst ses som en vårdcentral, och inte som tidigare, en plats för exempelvis gudstjänster.

Vi skulle vilja se Svenska Dagbladet ta in en debattartikel där man föreslog att moskéer sprängdes i luften eller gjordes om till slakterier för grisar. Vi skulle också vilja se en muslimsk imam visa ett sådant förakt för sin egen religion och kultur som en svensk präst uppenbarligen kan göra.

SvD

För att undvika förväxling kan tilläggas att H. B. Hammar är bror till förre ärkebiskopen K. G. Hammar och stiftsadsjunkten Anna Karin Hammar. H. B. Hammar är teologie doktor och tidigare domprost i Skara.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt